Platforma pre lesy v televíznej relácii Halali
23. marca 2020

Platforma pre lesy v televíznej relácii Halali

„Zachráňme lesné bohatstvo slovenska“ je odborná platforma, zameraná na zlepšenie stavu slovenských lesov a na podporu trvalo udržateľného, polyfunkčného využívania lesa – vrátane trvalo udržateľného rozvoja odvetví, využívajúcich jedinečné prírodné lesné bohatstvo Slovenska. Programovým cieľom platformy je predstaviť a presadzovať dokument „Nová Stratégia trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska.“ Platforma si tento dokument dovoľuje iniciatívne predložiť vláde SR ako podnet na vypracovanie základného politického dokumentu (štátnej politiky) pre ochranu lesného bohatstva SR, ktorý bude mať dlhodobú platnosť (napr. do r. 2050). Takýto dokument by mala následne prerokovať a schváliť Národná rada SR, a tým zaviazať vládu SR bezodkladne a systematicky realizovať túto „Štátnu politiku“.

Informácie o aktivitách odbornej platformy bolo v marci 2020 odvysielané v relácii Halali

Prihláste sa na

odber newsletteru