Používanie PEFC ochranných známok pre TUOL

PEFC ochranné známky poskytujú informácie o pôvode lesných produktov z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a iných nekontroverzných zdrojov. Informácie o ochranných známkach umožňujú nakupujúcim a potenciálnym nakupujúcim vybrať si produkty na základe environmentálnych, ako aj iných hľadísk.

Hlavným cieľom používania PEFC ochranných známok je prostredníctvom podávania presných a overiteľných informácií podporiť dopyt a ponuku produktov, ktoré pochádzajú z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a tak zo strany trhu stimulovať potenciál pre neustále zlepšovanie svetových lesných zdrojov.

PEFC ochranné známky sú symboly, ktoré reprezentujú vizuálnu identitu PEFC. Sú registrované a patria Rade PEFC. Existujú dva druhy PEFC ochranných známok:

 1. Iniciály „PEFC“
 2. PEFC logo

PEFC certifikovaní vlastníci a obhospodarovatelia lesov si môžu vytvoriť PEFC ochranné známky so svojim vlastným a jedinečným licenčným číslom pomocou generátora značiek PEFC. Generátor značiek PEFC je bezplatný online nástroj, ktorý umožňuje rýchlu a jednoduchú tvorbu PEFC ochranných známok.

Prístup ku generátoru značiek PEFC majú všetky organizácie s platnou licenciou na používanie ochranných známok. Licenciu je možné získať po zaslaní žiadosti o vydanie licencie a podpísaní licenčnej zmluvy s PEFC Slovensko. Žiadosť o vydanie licencie sa zasiela online priamo prostredníctvom generátora značiek PEFC. Administratívny postup získanie licencii popisuje dokument ND SFCS 001 Vydávanie licencií na používanie PEFC ochranných známok

Na používanie PEFC ochranných známok sa vzťahujú presne definované podmienky, ktoré uvádza technický dokument TD SFCS 1007:2020 Pravidlá pre PEFC ochranné známky - požiadavky (preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules - Requirements).

PEFC certifikovaní vlastníci a obhospodarovatelia lesov (skupina používateľov B) môžu používať logo PEFC iba ako súčasť propagačnej značky PEFC (použitie mimo výrobkov), t.j. nemôžu priamo alebo nepriamo označovať samotné produkty z lesa.

Propagačné značky

Značka sa štandardne používa s textovou informáciou Podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. 

Iné druhy textových informácii na značke pre držiteľov PEFC certifikátov alebo osvedčení trvalo udržateľného obhospodarovania lesov špecifikuje príloha 1 technického dokumentu TD SFCS 1007:2020 Pravidlá pre PEFC ochranné známky - požiadavky. Jedná sa o nasledovné odkazy:

 • Podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
 • [Názov spoločnosti] je držiteľom PEFC certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
 • [Názov spoločnosti] obhospodaruje tento les v súlade s požiadavkami PEFC certifikácie
 • Naše hospodárenie v lesov je PEFC certifikované

Všetky druhy štandardných značiek PEFC je možné jednoducho vytvárať v generátore značiek PEFC. V prípade špecifických požiadaviek môže používateľ požiadať o ich mimoriadne použitie.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 295 mil. ha
  Počet COC: 12 716

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 117

(jún 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru