Úvod

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Hospodár zodpovedne
Vyrábaj zodpovedne
Nakupuj zodpovedne

Ako vlastník lesa

Certifikujete si postupy hospodárenia a získajte prístup k celosvetovému trhu s certifikovanými výrobkami.

VIAC

 

Ako organizácia

Nakupujte PEFC certifikovanú surovinu a vyrábajte výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

VIAC

 

Ako spotrebiteľ

Pri kúpe nábytku, papiera a ostaných výrobkov z dreva vyhľadávajte výrobky označené logom PEFC.

VIAC

 

Všetky novinky
PEFC novinky
Národné novinky

Stanovisko Platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska k schválenej...

Sep 12 2019 Odborníci Platformy zadefinovali ako jeden z rozhodujúcich cieľov v Novej...
VIAC

Novela zákona o lesoch reaguje najmä na klimatickú zmenu

Sep 12 2019 Poslanci Národnej rady SR 12.9.2019 schválili novelu Zákona o lesoch,...
VIAC

Výmena skúseností s partnermi z Nemecka

Sep 06 2019 Prvé septembrové dni navštívili PEFC Slovensko kolegovia z Nemecka....
VIAC

PEFC - sledovanie pôvodu lesných produktov

Jul 04 2019 Na základe prieskumov si až 70 % spotrebiteľov myslí, že spoločnosti by mali...
VIAC

Zapojte sa do globálnych konzultácií k štandardom spotrebiteľského...

May 13 2019 PEFC pozýva všetky záujmové skupiny pripomienkovať revidované...
VIAC

Pridajte sa k oslavám 20. výročia PEFC!

Apr 25 2019 Tento rok PEFC oslavuje 20 rokov od svojho založenia. 20 rokov starostlivosti o lesy na...
VIAC

Stanovisko Platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska k schválenej...

Sep 12 2019 Odborníci Platformy zadefinovali ako jeden z rozhodujúcich cieľov v Novej...
VIAC

Novela zákona o lesoch reaguje najmä na klimatickú zmenu

Sep 12 2019 Poslanci Národnej rady SR 12.9.2019 schválili novelu Zákona o lesoch,...
VIAC

Výmena skúseností s partnermi z Nemecka

Sep 06 2019 Prvé septembrové dni navštívili PEFC Slovensko kolegovia z Nemecka....
VIAC

Výhody PEFC certifikácie

  


Pozrite si informačné video, ktoré prezentuje základné princípy PEFC certifikácie a jej výhody pre všetky záujmové skupiny

 

VIAC

PEFC certifikované

 

Svet

Výmera lesov: 307 mil. ha
Počet C-o-C: 10 968

SR

Výmera lesov: 1,216 mil. ha
Počet C-o-C: 120

 (marec, 2019)

VIAC

PEFC je najväčší systém certifikácie lesov vo svete

 

Jeho cieľolm je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesných zdrojov a ich zachovanie pre budúce generácie.

 

 

 

 

 

VIAC

Prihlásiť sa na odber Newslettera PEFC SK

Emailová adresa

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.