Úvod

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Hospodár zodpovedne
Vyrábaj zodpovedne
Nakupuj zodpovedne

Ako vlastník lesa

Certifikujete si postupy hospodárenia a získajte prístup k celosvetovému trhu s certifikovanými výrobkami.

VIAC

 

Ako organizácia

Nakupujte PEFC certifikovanú surovinu a vyrábajte výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

VIAC

 

Ako spotrebiteľ

Pri kúpe nábytku, papiera a ostaných výrobkov z dreva vyhľadávajte výrobky označené logom PEFC.

VIAC

 

Všetky novinky
PEFC novinky
Národné novinky

Zašlite nám svoj názor a pomôžte zlepšiť fungovanie PEFC certifikácie...

Jul 29 2019 Dôležitým prvkom certifikácie lesov podľa PEFC je neustále...
VIAC

PEFC - sledovanie pôvodu lesných produktov

Jul 04 2019 Na základe prieskumov si až 70 % spotrebiteľov myslí, že spoločnosti by mali...
VIAC

TOP 5 fotografií Objavuj les, objavuj PEFC 2019

Jun 28 2019 Porota vybrala najlepšie fotografie národného kola súťaže Objavuj les,...
VIAC

PEFC - sledovanie pôvodu lesných produktov

Jul 04 2019 Na základe prieskumov si až 70 % spotrebiteľov myslí, že spoločnosti by mali...
VIAC

Zapojte sa do globálnych konzultácií k štandardom spotrebiteľského...

May 13 2019 PEFC pozýva všetky záujmové skupiny pripomienkovať revidované...
VIAC

Pridajte sa k oslavám 20. výročia PEFC!

Apr 25 2019 Tento rok PEFC oslavuje 20 rokov od svojho založenia. 20 rokov starostlivosti o lesy na...
VIAC

Zašlite nám svoj názor a pomôžte zlepšiť fungovanie PEFC certifikácie...

Jul 29 2019 Dôležitým prvkom certifikácie lesov podľa PEFC je neustále...
VIAC

TOP 5 fotografií Objavuj les, objavuj PEFC 2019

Jun 28 2019 Porota vybrala najlepšie fotografie národného kola súťaže Objavuj les,...
VIAC

Nové postupy tvorby certifikačných štandardov zdôrazňujú princíp...

May 22 2019 Členovia PEFC Slovensko schválili aktualizované postupy tvorby dokumentov...
VIAC

Výhody PEFC certifikácie

  


Pozrite si informačné video, ktoré prezentuje základné princípy PEFC certifikácie a jej výhody pre všetky záujmové skupiny

 

VIAC

PEFC certifikované

 

Svet

Výmera lesov: 307 mil. ha
Počet C-o-C: 10 968

SR

Výmera lesov: 1,216 mil. ha
Počet C-o-C: 120

 (marec, 2019)

VIAC

PEFC je najväčší systém certifikácie lesov vo svete

 

Jeho cieľolm je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesných zdrojov a ich zachovanie pre budúce generácie.

 

 

 

 

 

VIAC

Prihlásiť sa na odber Newslettera PEFC SK

Emailová adresa

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.