Úvod

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Hospodár zodpovedne
Vyrábaj zodpovedne
Nakupuj zodpovedne

Ako vlastník lesa

Certifikujete si postupy hospodárenia a získajte prístup k celosvetovému trhu s certifikovanými výrobkami.

VIAC

 

Ako organizácia

Nakupujte PEFC certifikovanú surovinu a vyrábajte výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

VIAC

 

Ako spotrebiteľ

Pri kúpe nábytku, papiera a ostaných výrobkov z dreva vyhľadávajte výrobky označené logom PEFC.

VIAC

 

Všetky novinky
PEFC novinky
Národné novinky

Najlepšie použitie certifikovaného dreva

Apr 03 2019 PEFC aj v tomto roku pokračuje v partnerstve so Svetovým festivalom architektúry a...
VIAC

CHRÁNENÉ ÚZEMIA (video)

Apr 03 2019 Na lesnom pôdnom fonde sa nachádza väčšina chránených...
VIAC

20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Apr 01 2019 Dňa 29.3.2019 sa v Banskej Bystrici konalo 20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom...
VIAC

Najlepšie použitie certifikovaného dreva

Apr 03 2019 PEFC aj v tomto roku pokračuje v partnerstve so Svetovým festivalom architektúry a...
VIAC

„Humans of the Forests“ – Ľudia z lesov

Mar 01 2019 Pod názvom "Ľudia z lesov" sa skrýva séria videí, ktorými...
VIAC

Pomôžte chrániť lesy prostredníctvom PEFC

Feb 20 2019 Spotrebitelia,  verejnosť a súkromné organizácie čoraz viac...
VIAC

CHRÁNENÉ ÚZEMIA (video)

Apr 03 2019 Na lesnom pôdnom fonde sa nachádza väčšina chránených...
VIAC

20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Apr 01 2019 Dňa 29.3.2019 sa v Banskej Bystrici konalo 20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom...
VIAC

Pozvánka na 20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Mar 11 2019 Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na...
VIAC

Výhody PEFC certifikácie

  


Pozrite si informačné video, ktoré prezentuje základné princípy PEFC certifikácie a jej výhody pre všetky záujmové skupiny

 

VIAC

PEFC certifikované

 

Svet

Výmera lesov: 307 mil. ha
Počet C-o-C: 10 968

SR

Výmera lesov: 1,224 mil. ha
Počet C-o-C: 118

 (december, 2018)

VIAC

PEFC je najväčší systém certifikácie lesov vo svete

PEFC Slovensko predstavuje národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike a je správcom Slovenského systému certifikácie lesov

 

 

 

 

 

 

VIAC

Prihlásiť sa na odber Newslettera PEFC SK

Emailová adresa