Spotrebiteľský reťazec

PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca (COC) predstavuje mechanizmus na sledovanie certifikovanej suroviny z lesa po konečné výrobky, čím sa zabezpečuje, že drevo, drevné vlákna a nedrevné produkty lesa, ktoré sú obsiahnuté vo výrobkoch je možné spätne sledovať až k certifikovaným lesom.

 

Certifikácia COC tvorí významnú súčasť systému PEFC, pretože zaručuje, že vyhlásenia o výrobkoch, ktoré pochádzajú z lesov sú dôveryhodné a kontrolovateľné v celom dodávateľskom reťazci. Certifikácia COC sa používa na certifikáciu celého hodnotového reťazca lesných produktov.

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 295 mil. ha
    Počet COC: 12 716

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 117

(jún 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru