Videá

PEFC - 20 rokov starostlivosti o lesy

 

PEFC propagačné video informuje o výhodách PEFC certifikácie

 

 PEFC propagačné video o systéme certifikácie v spotrebiteľskom reťazci

 

 

PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa 1 Význam lesov

 

PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa 2 Typy lesov na Slovensku

 

 

PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa 3 Prírode blízka starostlivosť

 

 

PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa 4 Vysoká biodiverzita 

 

 

PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa 5 Chránené územia

 

 

PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa 6 Funkcie lesov

 

 

PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa 7 Oxid uhličitý

 

 

PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa 8 Bez vody niet života

 

 

PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa 9 Vietor v lesoch

 

 

PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa10 Zelená fabrika

 

 

PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa11 Recyklovateľné produkty z lesa

 

 

PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa12 Zachovajme lesy potomstvu

 


PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa13  Klimatická zmena


PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa 14 Bioekonomika


PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa 15 Drevo- obnoviteľná surovina


PEFC SLOVENSKO - Poďte s nami do lesa 16 Ukladanie uhlíka


PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 295 mil. ha
    Počet COC: 12 716

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 117

(jún 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru