Propagačné videá - Videá

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Propagačné videá

PEFC propagačné video informuje o výhodách PEFC certifikácie

 

 PEFC propagačné video o systéme certifikácie v spotrebiteľskom reťazci

 

 

                    VÝZNAM LESOV

 

 

                     TYPY LESOV NA SLOVENSKU

 

 

PRÍRODE BLÍZKA STAROSTLIVOSŤ

 

 

VYSOKÁ BIODIVERZITA

 

 

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

 

 

FUNKCIE LESOV

 

 

OXID UHLIČITÝ

 

 

BEZ VODY NIET ŽIVOTA

 

 

VIETOR V LESOCH

 

 

ZELENÁ FABRIKA

 

 

RECYKLOVATEĽNÉ PRODUKTY Z LESA

 

 

ZACHOVAJME LESY POTOMSTVU