Videá

PEFC propagačné video informuje o výhodách PEFC certifikácie

 

 PEFC propagačné video o systéme certifikácie v spotrebiteľskom reťazci

 

 

VÝZNAM LESOV

 

 

TYPY LESOV NA SLOVENSKU

 

 

PRÍRODE BLÍZKA STAROSTLIVOSŤ

 

 

VYSOKÁ BIODIVERZITA

 

 

CHRÁNENÉ ÚZEMIA

 

 

FUNKCIE LESOV

 

 

OXID UHLIČITÝ

 

 

BEZ VODY NIET ŽIVOTA

 

 

VIETOR V LESOCH

 

 

ZELENÁ FABRIKA

 

 

RECYKLOVATEĽNÉ PRODUKTY Z LESA

 

 

ZACHOVAJME LESY POTOMSTVU

 

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 318,8 mil. ha
    Počet C-o-C: 11 741

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,217 mil. ha
    Počet C-o-C: 124

(sept 2019)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru