Držitelia PEFC certifikátu TUOL

Všetkých držiteľov PEFC certifikátov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov vo svete je možné vyhľadať vo verejne dostupnom informačnom registri Rady PEFC. Okrem identifikácie certifikovaných vlastníkov, vydaných certifikátoch a kontaktných informácií poskytuje registračný systém informácie o používateľoch PEFC ochranných známok.

 

Celková výmera PEFC certifikovaných lesov v SR k 31.12.2023 - 1131658,50 ha

Skupinová certifikácia v  SR

Skupina STRED

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera: 452 519 ha

Číslo certifikátu: TSUDSK-PEFCSK-FM-018701

Platnosť certifikátu: 19.10.2027

Certifikovaná výmera: 257858,82  ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu

Registračné číslo PEFC ochranných známok: PEFC/23-21-01

Skupina SEVER

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera: 348 545 ha

Číslo certifikátu: TSUDSK-PEFCSK-FM-018702

Platnosť certifikátu: 19.10.2027

Certifikovaná výmera: 229051,71 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu 2020, 2021 

Registračné číslo PEFC ochranných známok: PEFC/23-21-02

Skupina VÝCHOD

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera: 623 509 ha

Číslo certifikátu: TSUDSK-PEFCSK-FM-018703 

Platnosť certifikátu: 20.11.2027

Certifikovaná výmera: 293770,09 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu

Registračné číslo PEFC ochranných známok: PEFC/23-21-03

Skupina ZÁPAD

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera: 465 008 ha

Číslo certifikátu: TSUDSK-PEFCSK-FM-018704

Platnosť certifikátu: 11.7.2028

Certifikovaná výmera: 350977,88 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu 2020, 2021

Registračné číslo PEFC ochranných známok: PEFC/23-21-04


Zoznam účastníkov skupinovej certifikácie a vydaných osvedčení v SR (k 31.12.2023) / List of participants of group certification (as of 31.12.2023)

Mapa sídiel účastníkov skupinovej certifikácie

mapa pefc 2017 12 31

 

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 291 mil. ha
    Počet C-o-C: 12 612

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet C-o-C: 111

(december 2023)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru