Držitelia PEFC certifikátu TUOL

Všetkých držiteľov PEFC certifikátov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov vo svete je možné vyhľadať vo verejne dostupnom informačnom registri Rady PEFC. Okrem identifikácie certifikovaných vlastníkov, vydaných certifikátoch a kontaktných informácií poskytuje registračný systém informácie o používateľoch loga PEFC.

 

Celková výmera PEFC certifikovaných lesov v SR k 30.9.2022 - 1197953,45 ha

Certifikované regióny v SR

Región STRED

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera regiónu: 452 519 ha

Číslo certifikátu: L 0187/1-5

Platnosť certifikátu: 19.10.2027

Certifikovaná výmera: 323 365 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu

Registračné číslo loga PEFC pre región: PEFC/23-21-01

Región SEVER

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera regiónu: 348 545 ha

Číslo certifikátu: L 0187/2-5

Platnosť certifikátu: 19.10.2027

Certifikovaná výmera: 217 560 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu 2020, 2021 

Registračné číslo loga PEFC pre región: PEFC/23-21-02

Región VÝCHOD

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera regiónu: 623 509 ha

Číslo certifikátu: L 0187/3-5 

Platnosť certifikátu: 20.11.2027

Certifikovaná výmera: 336 637 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu

Registračné číslo loga PEFC pre región: PEFC/23-21-03

Región ZÁPAD

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera regiónu: 465 008 ha

Číslo certifikátu: L 0187/4-4

Platnosť certifikátu: 11.7.2023

Certifikovaná výmera: 320 391 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu 2020, 2021

Registračné číslo loga PEFC pre región: PEFC/23-21-04


Zoznam účastníkov regionálnej certifikácie a vydaných osvedčení v SR (k 30.9.2022) / List of participants of regional certification (as of 30.9.2022)

Mapa sídiel účastníkov regionálnej certifikácie

mapa pefc 2017 12 31

 

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 320 mil. ha
    Počet C-o-C: 12 260

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,197 mil. ha
    Počet C-o-C: 1176

(september 2022)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru