Držitelia PEFC certifikátu TUOL

Všetkých držiteľov PEFC certifikátov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov vo svete je možné vyhľadať vo verejne dostupnom informačnom registri Rady PEFC. Okrem identifikácie certifikovaných vlastníkov, vydaných certifikátoch a kontaktných informácií poskytuje registračný systém informácie o používateľoch PEFC ochranných známok.

 

Celková výmera PEFC certifikovaných lesov v SR k 31.3.2024 - 1131083,28 ha

Skupinová certifikácia v  SR

Skupina STRED

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera: 452 519 ha

Číslo certifikátu: TSUDSK-PEFCSK-FM-018701

Platnosť certifikátu: 19.10.2027

Certifikovaná výmera: 255355,86  ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu

Registračné číslo PEFC ochranných známok: PEFC/23-21-01

Skupina SEVER

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera: 348 545 ha

Číslo certifikátu: TSUDSK-PEFCSK-FM-018702

Platnosť certifikátu: 19.10.2027

Certifikovaná výmera: 229394,98 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu 2020, 2021 

Registračné číslo PEFC ochranných známok: PEFC/23-21-02

Skupina VÝCHOD

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera: 623 509 ha

Číslo certifikátu: TSUDSK-PEFCSK-FM-018703 

Platnosť certifikátu: 20.11.2027

Certifikovaná výmera: 298174,13 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu

Registračné číslo PEFC ochranných známok: PEFC/23-21-03

Skupina ZÁPAD

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera: 465 008 ha

Číslo certifikátu: TSUDSK-PEFCSK-FM-018704

Platnosť certifikátu: 11.7.2028

Certifikovaná výmera: 348158,31 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu 2020, 2021

Registračné číslo PEFC ochranných známok: PEFC/23-21-04


Zoznam účastníkov skupinovej certifikácie a vydaných osvedčení v SR (k 31.3.2024) / List of participants of group certification (as of 31.3.2024)

Mapa sídiel účastníkov skupinovej certifikácie

mapa pefc 2017 12 31

 

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 294 mil. ha
    Počet COC: 12 773

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru