PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 318,8 mil. ha
    Počet C-o-C: 11 741

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,224 mil. ha
    Počet C-o-C: 113

(december 2020)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru