Propagačné materiály

front webDajte priestor zelenému podnikaniu

Propagačný materiál určený pre tlačiarne informuje o výhodách PEFC certifikácie a prehľadnou formou prezentuje možnosti zavedenia PEFC spotrebiteľského reťazca.


obal

Na lesoch záleží. Viete že...?

Publikácia je určená každému, kto sa zaujíma o les a chce sa o jeho úlohách a význame pre človeka a planétu dozvedieť viac. Vo forme výstižných odpovedí na otázku „Viete že ...?“ poskytuje základné informácie o vlastníctve lesov, ich významu pre človeka, spoločnosť a jednotlivé zložky životného prostredia, trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, histórii lesníctva a vlastníctva lesov na Slovensku, ako i súčasných trendoch vo využívaní dreva a ostatných produktov z lesa.


zodpovedna volba

PEFC - zodpovedná voľba

Takmer každý výrobok nesie určité označenie alebo logo, ale existuje jedno, ktoré je dôležité ak vám záleží na budúcnosti lesov. Vaše jednoduché rozhodnutie nakupovať výrobky označené logom PEFC môže mať oveľa širšie dôsledky, než je len podpora...  


znacka kvality

PEFC - značka vašej kvality

PEFC certifikácia je dobrovoľný systém fungujúci aj v Slovenskej republike. Je dôveryhodným a rešpektovaným dôkazom toho, že v lesoch sa hospodári citlivo podľa najvyšších ekologických, ekonomických, spoločenských a etrických štandardov ... 


drevo ver sektorDrevo z trvalo udržateľných zdrojov pre verejný sektor

Miestne a územné samosprávy a verejné inštitúcie po celom svete sa presviedčajú o tom, že jedným z hlavných predpokladov naplnenia ich politík a realizácie budúcich aktivít je zabezpečenie udržateľnosti... 


pm-cocNakupovanie dreva z trvalo udržateľných zdrojov. Prečo potrebujete spotrebiteľský reťazec?

Certifikácia spotrebiteľského reťazca je mechanizmus na sledovanie pôvodu certifikovaného materiálu z lesa až po konečný produkt ... 


pm-tuolPEFC - Podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Čo to pre vás znamená?

PEFC certifikácia predstavuje transparentný systém posúdenia obhospodarovania lesov. PEFC certifikované lesy sú pravidelne kontrolované nezávislými audítormi ...


pm-stavebnictvoPEFC certifikované výrobky z dreva pre stavebníctvo

Unikátne postavenie dreva medzi stavebnými materiálmi, ktoré súvisí s trvalo udržateľnosťou a obnoviteľnosťou tejto suroviny viedlo v niektorých krajinách EÚ k preferenčnému postaveniu certifikovaného dreva vo verejných súťažiach a nákupe stavebno-stolárskych výrobkov ...


pm-papierPEFC certifikované výrobky z papiera pre vydavateľstvá, tlačiarenský a baliarenský priemysel.

Jednou z najjednoduchších možností toho, že primárne drevné vlákna pochádzajú zo zodpovedne obhospodarovaných lesov, je ich nakupovanie z lesov ktoré sú nezávisle certifikované podľa dôveryhodnej lesnej certifikačnej schémy ...  

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 294 mil. ha
    Počet COC: 12 773

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru