Orgány

Valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Valné zhromaždenie  je najvyšším orgánom PEFC SK. Je tvorené delegátmi členských komôr:

 • Komora vlastníkov a obhospodarovateľov lesov
 • Komora spracovateľov dreva
 • Komora ostatných záujmových skupín

Predseda PEFC Slovensko

Ing. František Štulajter, CSc.

Podpredsedovia PEFC Slovensko

Ing. Alena Ábelová

Ing. Luděk Heralt, PhD.

prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

Národný sekretár PEFC Slovensko

doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.

Rada PEFC Slovensko

Komora vlastníkov a obhospodarovateľov lesov:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. - Ing. Alena Ábelová

1. agrárna majiteľov, spol. s r.o. - Ing. Milan Ovseník

Obecné lesy Banská Belá - Ing. Štefan Orolin


Komora spracovateľov dreva:

Slovwood Ružomberok, a.s. - Ing. Luděk Heralt, PhD.

Amico Drevo, spol. s r.o - Mgr. Miroslava Podstavková

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. - Ing. Ingrid Benčová


Komora ostatných záujmových skupín:

Technická univerzita vo Zvolene - prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

Únia regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov - Ing. Juraj Žuffa

Slovenská lesnícka komora - Ing. Milan Dolňan

Dozorná rada PEFC Slovensko

Ing. Jozef Spevár

Ing. Milada Macholová

Jozef Minárik

Rozhodcovská komisia

prof. Ing. Július Novotný, CSc.

doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.

Ing. Peter Fleischer, PhD.

Ing. Marianna Matajová

Ing. Alexander Králik

Ing. Ján Malko, CSc.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 318,8 mil. ha
  Počet C-o-C: 11 741

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,220 mil. ha
  Počet C-o-C: 122

(máj 2020)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru