Orgány

Valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Valné zhromaždenie  je najvyšším orgánom PEFC SK. Je tvorené delegátmi členských komôr:

 • Komora vlastníkov a obhospodarovateľov lesov
 • Komora spracovateľov dreva
 • Komora ostatných záujmových skupín

Predseda PEFC Slovensko

Ing. Juraj Žuffa

Podpredsedovia PEFC Slovensko

Ing. Zdenko Kováč

Ing. Luděk Heralt, PhD.

prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

Národný sekretár PEFC Slovensko

doc. Ing. Hubert Paluš, PhD.

Rada PEFC Slovensko

Komora vlastníkov a obhospodarovateľov lesov:

Lesy Slovenskej republiky, š.p. - Ing. Zdenko Kováč

1. agrárna majiteľov, spol. s r.o. - Ing. Milan Ovseník

Obecné lesy Banská Belá - Ing. Štefan Orolin


Komora spracovateľov dreva:

Slovwood Ružomberok, a.s. - Ing. Luděk Heralt, PhD.

Amico Drevo, spol. s r.o - Mgr. Miroslava Podstavková

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. - Ing. Ingrid Benčová


Komora ostatných záujmových skupín:

Technická univerzita vo Zvolene - prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

Únia regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov - Ing. Ľubomír Pádej

Slovenská lesnícka komora - Ing. Igor Viszlai

Dozorná rada PEFC Slovensko

Ing. Jozef Spevár

Ing. Milada Macholová

Jozef Minárik

Rozhodcovská komisia

Ing. Marianna Matajová – MONDI SCP, a.s.

doc. Ing. Róbert Sedmák, PhD. – LF TUZVO

Ing. Pavol Kostúr – CHKO Poľana

doc. Ing. Ján Parobek, PhD. – DF TUZVO

Ing. Ivor Rizman – NLC - ÚHÚL

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. – NLC

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 294 mil. ha
  Počet COC: 12 773

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru