Členovia

clenoviaČlenovia PEFC SK sú zaradení do jednej z troch komôr:

 • Členská komora vlastníkov (obhospodarovateľov) lesov.
 • Členská komora spracovateľov dreva.
 • Členská komora ostatných záujmových skupín.


Členská komora vlastníkov (obhospodarovateľov) lesov

Lesy Slovenskej republiky, š. p.

web stránka

Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

web stránka

TU – Vysokoškolský lesnícky podnik

web stránka

UNIFORST, spol. s r.o.
web stránka
Prvá agrárna majiteľov, spol. s r.o.

Črmná, s.r.o.

Soľné, s.r.o.

SPEVÁR, s.r.o.

LESY, s.r.o. Banská Belá

Obecný podnik lesov, spol. s r.o. Poniky

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.web stránka
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
web stránka

Členská komora spracovateľov dreva

Slovwood Ružomberok a. s.

web stránka

Mondi SCP, a.s.

web stránka

Amico Drevo, spol. s r.o.

web stránka

DYHA TIROLA s.r.o.

web stránka
Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.
web stránka
Drevicom, s.r.o.

Členská komora ostatných záujmových skupín

Združenie obecných lesov SR

web stránka

Únia regionálnych združení
vlastníkov neštátnych lesov

web stránka

Združenie vlastníkov spoločenstevných
a súkromných lesov Banskobystrického kraja

web stránka

Slovenská lesnícka komora

web stránka

Národné lesnícke centrum

web stránka

Odborový zväz Drevo, lesy, voda

web stránka

Technická univerzita vo Zvolene

web stránka

Združenie lesníkov a ochrancov prírody Tatier

web stránka

LESMEDIUM SK, s.r.o.
web stránka
Združenie zamestnávateľov LH na Slovensku


Kompletný zoznam kontaktov na členov PEFC SK.

Prihláška za člena PEFC Slovensko

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 295 mil. ha
  Počet COC: 12 716

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,131 mil. ha
  Počet COC: 117

(jún 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru