Publikácie projektu

coc 14 pefc obalCertifikácia spotrebiteľského reťazca PEFC

Publikácia, ktorá na praktických príkladoch vysvetľuje princípy a požiadavky na zavedenie COC.

 


 tuol 14 pefc obalPEFC certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov

Publikácia popisuje základné požiadavky PEFC certifikácie a fungovanie Slovenského systému certifikácie lesov

 


Prirucka SVL obalPestovanie dubových porastov (poznatky verzus praktické skúsenosti). Príručka pre vlastníkov lesov

Publikácia popisuje praktické skúsenosti pri obhospodarovaní dubových porastov na Slovensku 

 


33 otazok obalPEFC v otázkach a odpovediach alebo 33 otázok o PEFC 

Základný prehľad o fungovaní schémy PEFC a odpovede na 33 otázok o uplatňovaní požiadaviek PEFC na Slovensku 

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 291 mil. ha
    Počet C-o-C: 12 612

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet C-o-C: 111

(december 2023)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru