Vzdelávanie pre rozširovanie certifikácie

Vytvorenie potenciálnej vedomostnej základne pre rozširovanie PEFC certifikácie

Hlavným cieľom projektu "Vytvorenie potenciálnej vedomostnej základne pre rozširovanie PEFC certifikácie" je vytvorenie potenciálnej vedomostnej základne pre rozširovanie PEFC certifikácie na Slovensku prostredníctvom zvyšovania povedomia vlastníkov a obhospodarovateľov neštátnych lesov a študentov a učiteľov stredných odborných škôl.

Projekt je spolufinancovaný z  Fondu na podporu spolupráce Rady PEFC  so sídlom v Ženeve.


Partneri projektu

     PEFC Slovensko    

     Národné lesnícke centrum 

      Združenie vlastníkov spoločenstevných     
      a neštátnych lesov BB kraja 

   pefc logo        nlc logo zvssl logo
www.pefc.skwww.nlcsk.orgwww.zvsaslbbk.sk

Ciele projektu

 • zvýšiť počet neštátnych vlastníkov a obhospodarovateľov lesov zapojených do regionálnej certifikácia lesov prostredníctvom ich vzdelávania,
 • vytvoriť program vzdelávania pre študentov a učiteľov stredných odborných škôl ako potenciálnych užívateľov certifikácie lesov v budúcnosti,
 • vytvoriť špecificky zamerané študijné materiály,
 • komunikovať hodnoty PEFC certifikácie pre všetkých účastníkov vzdelávania prostredníctvom tvorby informačných materiálov,
 • prezentovať Slovenský systém certifikácie lesov na odborných fórach s medzinárodnou účasťou

 Aktivity projektu

 • Príprava vzdelávacích materiálov a realizovanie školení pre neštátnych vlastníkov lesa
 • Príprava učebných materiálov a realizovanie vzdelávania pre študentov a učiteľov stredných odborných a drevárskych škôl
 • Informačné semináre pre zástupcov lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu v krajinách stredoeurópskeho priestoru
 • Diseminácia výstupov projektu

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 291 mil. ha
  Počet C-o-C: 12 612

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,250 mil. ha
  Počet C-o-C: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru