Milión stromov pre Slovensko

Projekt „Milión stromov pre Slovensko“ vznikol spoluprácou OZ MOJE SLOVENSKO, Lesy Slovenskej republiky, š.p. a PEFC Slovensko, aby sme spoločnými silami priniesli plnohodnotný a systematický program výsadby nových stromov na Slovensku pre širokú verejnosť.

Hlavnou myšlienkou projektu Milión stromov pre Slovensko je podpora biodiverzity, obnova lesov a zvyšovanie ekologickej stability lesa v spolupráci s verejnosťou.

Ide o nultý ročník projektu, v deň odštartovania organizátori vysadili ovocné dreviny, typické pre bielo-karpatskú kopaničiarsku oblasť, ale aj ďalšie dreviny v okolí poľovníckeho kaštieľa Antonstál. Následne sa budú sadiť lesné dreviny v rámci celého Slovenska a na lesných pozemkoch štátneho podniku v porastoch, ktoré to potrebujú.

Výsadby sú naplánované na jar a na jeseň, udržateľnosť projektu je minimálne do času, kým nebude vysadený miliónty strom. Myšlienka takto bude žiť kontinuálne niekoľko rokov.

Verejnosť sa na výsadby môže registrovať na stránke www.mojles.sk

mil_str_web%20(5).jpg

PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 320 mil. ha
    Počet C-o-C: 12 260

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,226 mil. ha
    Počet C-o-C: 115

(september 2021)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru