Technická komisia

Členovia technickej komisie pre revíziu dokumentov SFCS

Č.Meno a priezviskoZáujmová skupinaE-mail

1.

Ing. et Ing. Filip Kuffa 

Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Filip_Kuffa@nrsr.sk

2.

Ing. Peter Zima

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

peter.zima@lesy.sk

3.

Ing. Štefan Orolin

Združenie obecných lesov SR

orolin@mcnet.sk

4.

Ing. Ján Andráš

Štátne lesy TANAPu

jandras@lesytanap.sk

5.

Ing. Juraj Žuffa

Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

jurajzuffa@gmail.com

6.

Ing. Tomáš Vozárik

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

vozarik@rettenmeier.sk

7.

Ing. Martin Bartík, PhD.

Slovwood Ružomberok, a.s.

Martin.Bartik@mondigroup.com

8.

RNDr. Milan Galko

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Milan.Galko@stvps.sk

9.

Ing. Ján Kučera

Národné lesnícke centrum

jan.kucera@nlcsk.org

10

Ing. Matej Schwarz

Národné lesnícke centrum

matej.schwarz@nlcsk.org

11.

prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

Technická univerzita vo Zvolene

salka@tuzvo.sk

12.

Ing. Zdenko Kováč

Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

zdenko.kovac@lesy.sk

13.

Ing. Martin Kovalčík 

Odborový zväz Drevo, lesy, voda

martin.kovalcik@lesy.sk

14.

Ing. Alexander Králik

Slovenská agentúra životného prostredia

alexander.kralik@sazp.sk

15.

Ing. Jozef Dóczy, PhD.

Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR

jozef.doczy@land.gov.sk

16.

Ing. Peter Baláž, PhD.

Ministerstvo životného prostredia SR

peter.balaz@sopsr.sk

17.

Ing. Daniel Kindernay, PhD.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

daniel.kindernay@svp.sk

18.

Mgr. Branislav Dubovský

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.

branislav.dubovsky@tuv-sud.sk

19.

Ing. Jozef Jurkemík 

Slovenská lesnícko - drevárska inšpekcia

jozef.jurkemik@land.gov.sk

20.

Ing. Mária Antalová

Slovenská lesnícka komora

antalova.marka@gmail.com

21.

Ing. Pavol Homola

Slovenská lesnícka komora

palohomola@gmail.com

22.

Ing. Dušan Kováč

Klub lesníkov a priateľov lesa Liptova

dusan.kovac@minv.sk

23.

Ing. Marián Jasík

PRALES, o.z.

info@pralesy.sk

24.

Ing. Michal Filípek, PhD.

WWF Slovensko

mfilipek@wwfsk.org

25.

Ing. Peter Spitzkopf ml.

OZ Zachráňme tatranského kamzíka

peter.spitzkopf.jr@gmail.com

26.

Ing. Marián Šturcel

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Vysoké Tatry

m.sturcel@gmail.com

27.

prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.

Klub Slovenských poľovníčok

hajduchova@tuzvo.sk

 


PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 294 mil. ha
    Počet COC: 12 773

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 112

(marec 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru