PEFC certifikované

  • Svet

    Výmera lesov: 295 mil. ha
    Počet COC: 12 716

  • Slovensko

    Výmera lesov: 1,131 mil. ha
    Počet COC: 117

(jún 2024)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru