Zajtrajšie rozhovory o dreve - smerom k ďalšej revolúcii v stavebníctve
25. februára 2021

Zajtrajšie rozhovory o dreve - smerom k ďalšej revolúcii v stavebníctve

Vedeli ste, že na stavebné práce pripadá 36 % globálnej spotreby energie a 39 % energetických emisií CO2? Architekti a tí, ktorí pracujú v stavebnom sektore, majú kľúčovú úlohu v boji proti zmene klímy prechodom na trvalo udržateľné stavebníctvo.

Stromy zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti zmenám klímy, pretože počas rastu absorbujú CO2. Využívanie dreva z trvalo udržateľných lesov v stavebníctve prispieva nielen k udržateľným budovám, ale tiež zaručuje, že lesy naďalej absorbujú CO2 v boji proti zmene klímy.

Pozývame vás na online seminár „Tomorrow’s Timber Talk – powered by PEFC“, ktorý sa uskutoční 11. marca o 15:00 hod., a na ktorom sa dozviete viac o dreve ako stavebnom materiáli budúcnosti!

Seminár bude prebiehať v angličtine a je zdarma. Registrácia na http://bit.ly/3sps6q8

Na seminári vám inžinier architekt Pablo van der Lugt poskytne hlbší pohľad na:

  • princípy výstavby na báze biomasy,
  • najnovšie trendy v možnostiach využívania prefabrikovaných materiálov a výhodách výstavby z masívneho dreva,
  • možnosti využívania najnovšej generácie výrobkov z dreva,
  • výhody trvalej udržateľnosti vrátane CO2, vplyvu na životné prostredie a obehového využívania dreva a výrobkov z dreva z udržateľných zdrojov,
  • výhody pre zdravé životné prostredie a
  • budúcnosť „revolúcie dreva v stavebníctve“.

Prečo drevo, prečo PEFC?

Betón, oceľ, cement a sklo patria medzi najčastejšie používané stavebné materiály. Ale emitujú vysoké množstvo uhlíka.

Drevo robí pravý opak: namiesto toho, aby uhlík emitovalo, ho ukladá. Ako stromy rastú, absorbujú CO2 a ukladajú ho ako uhlík do svojej biomasy, kde zostáva, a to aj po ťažbe stromov. Stavanie z dreva preto môže výrazne znížiť našu uhlíkovú stopu. Používanie trvalo udržateľného dreva navyše zaručuje, že lesy zostanú nedotknuté a budú naďalej zachytávať uhlíka.

Stavby z dreva sa stavajú ľahšie a rýchlejšie, pretože sú ľahšie ako budovy z konvenčných materiálov a vyžadujú menšie a jednoduchšie základy. Drevo má navyše pozitívny vplyv na pohodu a zdravie ľudí žijúcich a pracujúcich v budovách.

Projektová certifikácia PEFC poskytuje nielen záruku, že použité drevo pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov, pričom materiál je sledovaný v každej fáze procesu od lesa až po stavebný projekt, ale tiež zvyšuje zachytávanie uhlíka v boji proti zmene klímy.

Prihláste sa na

odber newsletteru