Vzdelávanie o význame lesov
23. septembra 2019

Vzdelávanie o význame lesov

Členské spoločnosti združenia PEFC Slovensko MONDI SCP, a.s. a Slovwood Ružomberok, a.s. zaradili so svojho vzdelávacieho programu “Mondi Akadémia Slovensko” školenie týkajúce sa problematiky trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

Prednášku na tému „Na lesoch záleží –certifikácia lesov PEFC a jej význam pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja“ zabezpečilo pre zamestnancov oboch spoločností združenie PEFC Slovensko. Jej cieľom bolo priblížiť nie len otázky súvisiace s aktuálnym stavom lesov, ich obhospodarovania a certifikácie lesov a spotrebiteľského reťazca lesných produktov vo svete a na Slovensku, ale i poukázať na možnosti využívania plného potenciálu lesných zdrojov pre udržateľný rozvoj spoločnosti pri rešpektovaní všetkých environmentálnych, sociálnych a ekonomických požiadaviek. O tom, že účastníkom školenia na problematike zodpovedného obhospodarovania a využívanie lesov záleží, svedčila i podnetná záverečná diskusia.

 Mondi2 web

Mondi1 web

                                    

                                                                                                                                                                                                                                   

Prihláste sa na

odber newsletteru