Výročná správa PEFC za rok 2020
7. mája 2021

Výročná správa PEFC za rok 2020

V roku 2020 sa náš svet zmenil. Covid-19 zmenil spôsob, akým pracujeme, komunikujeme a stretávame sa. Zatiaľ čo osobné stretnutia, audity a školenia boli pre našu prácu predtým kľúčové,  roku 2020 prišla výzva, aby sme sa prispôsobili a zmenili spôsob svojej práce.

S novými výzvami však prichádzajú aj nové príležitosti. „Nový normál“ priniesol nové a inovatívne spôsoby spolupráce a napredovania prostredníctvom radu nových technologických prístupov.

Napriek výzvam, ktoré priniesol uplynulý rok, sa PEFC naďalej usiloval o napĺňanie svojho strategického poslania – „odblokovania a budovania plného prínosu lesov pre trvalo udržateľný svet."

Posun vpred v roku 2020

V roku 2020 sa aliancia PEFC naďalej rozrastala, do rodiny privítala troch nových členov a pokračovala v napredovaní ako globálny tím, ktorý spolupracoval a podporoval sa. Neustále sme podporovali inovácie a využívali nové príležitosti, čo sa prejavilo schválením troch revidovaných globálnych štandardov, vývojom nového generátora značiek a tvorbou nových pracovných skupín.

Svoju angažovanosť sme zacielili na odvetvia ako stavebníctvo, obaly a módu. Nadviazali sme spoluprácu s novými partnermi a posilnili sme spôsob spolupráce.

Pracovali sme na ďalšom zvyšovaní efektivity našej komunikácie, spájaní spotrebiteľov s lesom prostredníctvom online kampaní, publikácií a videí a hľadaní nových ambasádorov.

Naše výročné hodnotenie za rok 2020 poskytuje pohľad na prácu aliancie PEFC v roku 2020 a zdôrazňuje niektoré kľúčové úspechy PEFC a našich partnerov – prečítajte si viac (Správa dostupná v anglickom jazyku)!

Výročná správa PEFC za rok 2020 bola zverejnená počas spoločného stretnutia členov PEFC 2021, ktoré sa konalo od 5. do 7. mája. Aliancia PEFC sa pravidelne schádza, aby prediskutovala kľúčové témy a problémy a vymenila si názory a nápady. Aj keď sme fyzicky ďaleko od seba, sme si spoločensky blízki a dávame pozor, aby sa PEFC posúval vpred aj v týchto neobvyklých časoch.

Prihláste sa na

odber newsletteru