Virtuálny týždeň PEFC a 29. valné zhromaždenie Rady PEFC
21. novembra 2023

Virtuálny týždeň PEFC a 29. valné zhromaždenie Rady PEFC

Virtuálny týždeň PEFC, v rámci ktorého sa uskutočnilo 29. valné zhromaždenie Rady PEFC, sa venovalo aktuálnej situácii a návrhu budúcich aktivít Rady PEFC, vrátane programu činnosti  na rok 2024. V tomto týždni zasadalo valné zhromaždenie, na ktorom prebehla voľba podpredsedu a členov Rady riaditeľov, prijali sa noví členovia a riešila problematika revízie členských príspevkov PEFC.

 Aktuálne informácie z Rady PEFC

 • Výmera certifikovaných lesov k 30.6.2023 je 291 291 124 ha, vydaných je COC 12 612 certifikátov
 • Problematika certifikácie sa neustále rozširuje, zahŕňa viac oblastí. Jej význam sa však nesmie fragmentovať a pozornosť sa nesmie odvrátiť od podpory udržateľnosti.
 • PEFC stále rozširuje svoju prítomnosť ako člen v mnohých medzinárodných organizáciách. Na budúci rok sa bude uchádzať o členstvo v ISEAL (The International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance)
 • V poslednom období vzrástol záujem o využívanie štandardov certifikácie drevín na nelesných pôdach (ToF). Schválené sú schémy v Indii, Holandsku, Portugalsku.
 • 17 krajín má schválenú národnú schému certifikácie TOUL podľa nového štandardu PEFC SFM ST 2018.
 • Nariadenie EUDR sa dostáva do implementačnej fázy. PEFC rieši možnosti zosúladenia svojich postupov s požiadavkami EUDR – prehlásenia a GSP identifikátory. Úzko sa pritom spolupracuje s členmi.
 • PEFC štandard pre udržateľné využívanie biomasy je v treťom kole hodnotenia súladu s požiadavkami RED II.
 • V rámci rozvojových projektov štartuje projekt podporovaný členmi medzinárodného fóra záujmových skupín iniciovaný MONDI na preukázanie pozitívnych dopadov certifikácie lesov a návrh vedeckej metodiky na meranie týchto dopadov. 
 • Pravidelne prebiehajú rokovania pracovných skupín EÚ. Vytvorila sa nová skupina pre uhlík, kde sa sumarizujú doterajšie aktivity a navrhuje stratégia PEFC v tejto oblasti. Pracovná skupina pre COC rozbieha pilotný projekt pre vystavovanie potvrdení o objeme certifikovaného dreva. 
 •  Neustále prebiehajú komunikačné aktivity s kampane v oblastiach stavebníctva, textilu, obalov a nábytku vrátane návrhu kalkulačky uhlíkovej stopy pre nábytok. V rámci ESG PEFC propaguje používanie certifikovaného dreva pre dosahovanie cieľov tejto politiky.
 • Komunikačné oddelenie stavia myšlienku komunikácie na tvorbe a prezentovaní pozitívnych príbehov o dopadoch certifikácie na lesy a komunity. 

 Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, strom, webová stránkaAutomaticky generovaný popis

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie zvolilo za členov Rady PEFC 

za podpredsedu Rady riaditeľov:

 • Suzette Weeding (AUS) - 2023-2025 (vlastníci lesov)

za členov Rady riaditeľov:

 • Lena Ek (SWE) – 2023-2025 (vlastníci lesov)
 • A.K. Bansal (IND) - 2023-2025 (priemysel)

Valné zhromaždenie prijalo nových členov aliancie:

 • Croatian Union of Private Forest Owners – národný riadiaci orgán Chorvátska
 • SH Timber – člen medzinárodných záujmových skupín
 • Precious Wood – člen medzinárodných záujmových skupín

Prihláste sa na

odber newsletteru