Verejní obstarávatelia sa školili o certifikácii lesov
29. januára 2021

Verejní obstarávatelia sa školili o certifikácii lesov

Združenie PEFC Slovensko sa podieľalo na sérií školení k zelenému verejnému obstarávaniu, ktoré zorganizoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v novembri a v decembri 2020 a následne v januári 2021. On-line školenia boli realizované v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, ktorý podporuje Európsky sociálny fond prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Zdôrazniť význam certifikácie lesov a certifikovaných dodávateľských reťazcov v rámci zeleného obstarávania a prispieť k zvýšeniu povedomia obstarávateľov o ekologických vlastnostiach certifikovaného papiera bola jedna z tém školení, ktorých sa zúčastnilo viac ako 100 zástupcov verejných obstarávateľov a obstarávateľov najmä spomedzi ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, zriaďovateľských organizácií v ich pôsobnosti, miest a samosprávnych krajov a zároveň 50 interných zamestnancov ÚVO.

Prihláste sa na

odber newsletteru