Verejné konzultácie k novému modulu PEFC EUDR DDS
12. marca 2024

Verejné konzultácie k novému modulu PEFC EUDR DDS

PEFC otvára verejné konzultácie určené všetkým záujmovým skupinám, aby zaslali spätnú väzbu a pripomienky k návrhu nového modulu PEFC štandardu pre spotrebiteľský reťazec ( PEFC ST COC), ktorý má zabezpečiť plniť požiadavky nariadenia EÚ o odlesňovaní (EUDR).

Tento dobrovoľný nástroj bude jednoducho prepojený na súčasné procesy spotrebiteľského reťazca PEFC, pričom PEFC certifikované spoločnosti sa podľa potreby rozhodnú, či budú používať doterajší systém PEFC DDS podľa PEFC ST COC alebo ho nahradia novým modulom PEFC EUDR DDS pre definované výrobkové skupiny.

Vyplňte tento formulár, aby ste získali prístup k návrhu modulu PEFC EUDR DDS.


Implementácia PEFC EUDR

Za posledné mesiace PEFC dosiahol významný pokrok v činnostiach smerom k EUDR. Dôležitým aspektom tejto práce je zabezpečenie zosúladenia PEFC štandardu spotrebiteľského reťazca s požiadavkami EUDR, čo zahŕňalo aj tvorbu nového modulu PEFC EUDR DDS, ku ktorému teraz privítame vašu spätnú väzbu.

Verejné konzultácie sú dôležitou súčasťou procesu vývoja PEFC noriem. Počas nich si môžete prečítať koncept, pridať komentáre a poskytnúť priamu spätnú väzbu. Na každý komentár dostanete odpoveď.

Konzultácie prebiehajú do 7. mája 2024. Aby ste získali prístup k návrhu modulu PEFC EUDR DDS, vyplňte tento formulár.


PEFC EUDR DDS

Modul PEFC EUDR DDS je postavený na existujúcom systéme náležitej starostlivosti PEFC spotrebiteľského reťazca. Cieľom nového návrhu bolo zabezpečiť, aby bol rámec EUDR pre organizácie zrozumiteľný pre potreby jeho zavedenia a využila sa pritom synergia s doteraz existujúcimi požiadavkami.

Jednoduchosť bola kľúčovým pojmom počas tvorby. Zámerom bolo navrhnúť systém, ktorý sa dá ľahko integrovať do súčasných procesov spotrebiteľského reťazca takým spôsobom, aby organizácia mohla prevziať nový modul a implementovať ho v systéme, ktorý už pozná.

Ak sa chcete dozvedieť viac o novom PEFC EUDR DDS, pozrite si nahrávku z nedávneho webinaru PEFC EUDR, kde Marta Martinez Pardo, PEFC technický manažér a odborník na spotrebiteľský reťazec, predstavila tento systém.

Prihláste sa na

odber newsletteru