27. októbra 2017

TV relácia HALALI: PEFC a mimoprodukčné fukcie lesov

Ďalšie, v poradí tretie pokračovanie televíznej relácie HALALI odvysielanej v RTVS predstavuje certifikačnú schému PEFC ako systém, ktorý pomáha obhospodarovateľom využívať lesy s ohľadom na plnenie ich celospoločenských funkcií.


Prihláste sa na

odber newsletteru