Stretnutie členov PEFC 2019 – prezentácia inovatívnych prístupov
24. apríla 2019

Stretnutie členov PEFC 2019 – prezentácia inovatívnych prístupov

Počas tohtoročného stretnutia členov PEFC, ktoré sa konalo 10.-12.4. 2019 v Ženeve, sa dostali do popredia hlavne inovácie. Tie boli prezentované počas sekcii s názvom „trhovisko“, kde jednotliví členovia predstavili svoje najdôležitejšie národné aktivity. Inovatívne prístupy uplatňuje napr. PEFC Španielsko, ktoré sa orientuje na hoteliérov a gastronomický priemysel. V popredí však stále zostáva módny priemysel a spolupráca na medzinárodnom projekte „Lesy pre módu“. PEFC Taliansko spolu s PEFC Francúzsko testujú technológiu Blockchain na sledovanie pôvodu dreva. V spolupráci s vedeckými inštitúciami sa PEFC Taliansko podieľa na budovaní siete „PEFC hovoriacich stromov“. Rozmach zaznamenáva certifikácia medu v Uruguaji, kde sa minulý rok vyprodukovalo až 150 ton PEFC certifikovaného medu. V USA začali producenti označovať logom SFI javorový sirup. V USA sa SFI spolu so schémou ATFS tvoria interaktívnu mapovú databázu certifikovaných dodávateľov produktov pre veľké obchodné reťazce a nadnárodné spoločnosti.

V rámci stretnutia členov sa uskutočnilo i zasadnutie Rady riaditeľov, plenárne zasadnutia a paralelne prebiehajúce rokovania v sekciách. Niekoľkohodinové stretnutie sa venovalo napĺňaniu PEFC stratégie. Za najdôležitejšie výzvy sa pokladá potreba zvýšiť trhový dopyt, zvýrazňovanie konkurenčných výhod PEFC, zlepšenie efektívnosti organizácie, uzatvorenie medzier v globálnom reťazci, potreba zlepšiť financovanie a schopnosť podporiť certifikáciu ako globálneho riešenia.

ceruzkyV oblasti riadenia inovácii pracovné skupiny dosiahli dohodu na konečnej verzii štandardu COC – PEFC ST 2002 a PEFC ST 2001 Používanie loga, ktoré budú v najbližšom čase k dispozícií na globálne verejné pripomienkovanie. PEFC spolupracuje na niekoľkých projektoch týkajúcich sa sledovateľnosti pôvodu dreveného uhlia v Kambodži, digitálnej inventarizácie zdrojov a sledovateľnosti pôvodu lesných produktov v Laose, využitia Block chain technológie pri COC, tvorby digitálnej platformy pre malých vlastníkov lesa v Španielsku, testovaniu technológii merania stromov a ich príspevku ku klimatickej zmene.

V oblasti cielenej zaangažovanosti sa aktívne pokračuje v globálnych sektorových kampaniach zameraných na oblasť stavebníctva „Vytvorme budúcnosť s udržateľným drevom“ a módy „Lesy pre módu“, ktorá prebieha v spolupráci s EHK OSN v rámci širšej aliancie pre trvalo udržateľnú módu. PEFC podporuje tvorbu regionálnej schémy PAFC v Konžskej nížine (Gabon, Kamerun, Kongo), tvorbu schém na Balkáne (Chorvátsko, Macedónsko, Bosna & Herzegovina, Srbsko), národné iniciatívy v krajinách juhovýchodnej Ázie (v 2020 sa očakáva členstvo Vietnamu, schválenie schémy Thajska) vrátane organizovania stretnutí s vlastníkmi lesov a priemyslom. V Argentíne prebieha projekt na podporu skupinovej certifikácie. Schémy Bulharska a Rumunska sú v procese medzinárodného posudzovania. Pripravuje sa francúzska a španielska mutácia publikácie „Sada nástrojov pre tvorbu národných schém“. V budúcnosti sa počíta s poradenstvom pre krajiny ako Nigéria, Nepál, Ukrajina, Ekvádor.

Strategický cieľ „Zvyšovanie efektívnosti komunikácie“ sa napĺňa prostredníctvom online komunikácie, tvorby novej web stránky a organizovaním stretnutí s nadnárodnými organizáciami.

Prihláste sa na

odber newsletteru