31. marca 2017

Pripomienkovanie revidovaného štandardu PEFC ST 1001

Medzinárodná Rada PEFC vyzýva všetky záujmové skupiny, aby predložili svoje pripomienky k revidovanému štandardu - PEFC ST 1001: 201X.  Lehota na pripomienkovanie je do 29.mája 2017. Urobiť tak môžete online TU.

Táto norma obsahuje požiadavky, ktorými sa musia riadiť národné riadiace orgány pri tvorbe a revízii štandardov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Základné zásady tvorby dokumentov sú zapojenie záujmovýách skupín, rovnomerné zastúpenie jednotlivých záujmov, dosiahnutie konsenzu a neustále zlepšovanie transparentnosti.
Nový revidovaný dokument prináša množstvo nových vylepšení, pričom
zavádza zlepšenie procesu tvorby štandardov vrátane: 

  • zahrnutie deviatich hlavných skupín účastníkov podľa Agendy 21 (UNCED)
  • zvýšené úsilie zapojenia hlavných záujmových skupín
  •  dodatočné kolá verejných konzultácií

Najväčšou zmenou je však zavedenie pravidelných revízií štandardov v cykle piatich rokov až po ich schválení medzinárodnou Radou PEFC. 

Toto pripomienovanie je prvé zo série celého komplexu verejných konzultácií procesu revízie PEFC štandardov. V nasledujúcich mesiacoch sa pripravujú ďalšie verejné konzultácie k pracovným verziám všetkých upravovaných štandardov.

Verejné konzultácie sú pre verejnosť dostupné od 27. marca do 29 mája 2017 prostredníctvom on-line nástroja - prístup k pripomienkovaniu PEFC ST 1001: 201x.

   

Zapojte sa

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne procesu revízie, prosím kontaktujte:

Christian Kämmer
Technický referent, PEFC International
Email: technical@pefc.org

Prihláste sa na

odber newsletteru