Prieskum verejnej mienky podporil ciele odbornej platformy
17. novembra 2019

Prieskum verejnej mienky podporil ciele odbornej platformy

Výsledky reprezentatívneho kvalitatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1 021 respondentov v októbri tohto roka zrealizovala dotazníkovou metódou pre odbornú platformu ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA agentúra FOCUS ukázali, že verejnosť na Slovensku sa stotožňuje s apelom odbornej platformy na slovenských politikov, aby zmenili svoj doterajší prístup k lesom a prijali dlhodobú štátnu politiku pre ochranu lesného bohatstva Slovenska.

Výsledky prieskumu potvrdili ciele, pre ktoré odborná platforma ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA vznikla a predložila politikom komplexný dokument s návrhmi konkrétnych riešení a jednotlivých opatrení na ich dosiahnutie – Novú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja lesného bohatstva Slovenska. Názory obyvateľov na význam, súčasný stav a ochranu lesov jednoznačne podporili náš odkaz politikom, že je nevyhnutné, aby zmenili prístup k lesom, vnímali ich ako jednu z priorít a vypracovali dlhodobo platnú Štátnu politiku pre ochranu lesného bohatstva Slovenska. Z prieskumu vyplýva, že verejnosť od politikov očakáva, že presadia aktívny manažment a ochranu lesov, odbornú spoluprácu lesníkov a ochrancov prírody, spravodlivé usporiadanie vzťahov so súkromnými vlastníkmi lesov, garanciu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, vrátane produkcie dreva ako ekologicky mimoriadne užitočnej a obnoviteľnej suroviny s univerzálnym použitím, veľkou perspektívou a nezastupiteľným miestom v zelenej ekonomike,“ komentuje výsledky prieskumu koordinátor platformy a predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc.

Prehľad výsledkov prieskumu 

Prihláste sa na

odber newsletteru