Prenos informácii o technológiách bezpilotného lietania pri monitoringu lesov
24. mája 2024

Prenos informácii o technológiách bezpilotného lietania pri monitoringu lesov

Dňa 21.5.2024 sa v priestoroch SOŠL Tvrdošín a v teréne uskutočnila prezentácia moderných technológií používaných pri popisovaní stavu lesa, vytváraní lesnej hospodárskej evidencie , spracovaní údajov z ťažbovej činnosti a geografického modelu terénu pre určenie ekonomicky najhodnejšej technológie  v stínke a sústreďovaní dreva.  Prezentáciou bezpilotnej fotogrametrie vykonávanej či už dronom  s vertikálnym štartom a pristátím , alebo klasickou kvadrikoptérou,  využitia mobilných telefónov pri meraní objemu dreva  a použitia softvérových aplikácií pri spracovaní údajov lesnej hospodárskej evidencie sa pre obhospodarovateľov lesa otvára priestor pre efektívne riadenie firmy. 

PEFC Slovensko spolu so vzdelávacou inštitúciou sprostredkoval prenos informácií o nových  technológiách širokej odbornej a laickej verejnosti. V spolupráci s SGS Geosolutions s.r.o.  a InterSoft  boli prezentované možnosti  monitoringu škodlivých činiteľov v lesoch jednoduchou, rýchlou a komplexnou metódou bezpilotného lietania.  Použitím aplikácie v mobilnom telefóne, o ktorej sa účastníci dozvedeli,  je už teraz možné merať objemy drevnej hmoty. Zároveň boli odprezentované možnosti prepojenia čísleníkov drevnej hmoty a výstupov z merania objemu drevnej hmoty s priradením súradníc odkiaľ drevo pochádza , čo je  už trocha odozva  praxe na pripravovanú smernicu EUDR.

Obhospodarovatelia lesa , taxátori a aj široká verejnosť  mali možnosť zoznámiť sa s najnovšími meracími prístrojmi pre pozemné meranie, dronmi a špeciálnymi kamerami , ktoré v spojení s bezpilotným zalietavaním terénu dokážu spoľahlivo vyhľadať a lokalizovať miesta , kde sa poškodené stromy nachádzajú. Kvalitná a cielená starostlivosť o lesy  spojená s  overovaním požiadaviek na kvalitu doručených výstupov z lesníckej praxe je zárukou ich trvalého udržania, zabezpečenia biodiverzity a života v našej krajine.

Prihláste sa na

odber newsletteru