Prechodné obdobie pre štandardy PEFC COC a PEFC ochranných známok z roku 2013 bolo predĺžené do 31. 12. 2023
14. novembra 2023

Prechodné obdobie pre štandardy PEFC COC a PEFC ochranných známok z roku 2013 bolo predĺžené do 31. 12. 2023

Dôležitá informácia pre spoločnosti, ktoré sú stále certifikované podľa PEFC COC štandardu z roku 2013. Po 31. decembri 2023 prestanú byť certifikáty vydané podľa verzií štandardov PEFC ST 2002 a PEFC ST 2001 z roku 2013 platné.

Ide o predĺženie predtým oznámeného dátumu 14. novembra 2023, aby všetky certifikačné orgány mohli dokončiť vydávanie certifikátov podľa PEFC ST 2020 svojim certifikovaným spoločnostiam. Po tomto termíne sa už nebudú poskytovať žiadne ďalšie predĺženia, a preto od 1. januára 2024 všetky zostávajúce certifikáty vydané podľa verzií štandardu z roku 2013 automaticky stratia platnosť a v databáze PEFC sa budú zobrazovať ako exspirované.

 Prechod na štandardy z roku 2020

Aby boli spoločnosti certifikované podľa verzií PEFC štandardov pre COC a PEFC ochranných známok z roku 2020, musia prispôsobiť svoj systém riadenia spotrebiteľského reťazca a postupy revidovaným požiadavkám. Aby mohli používať PEFC vyhlásenia, všetky spoločnosti, ktoré prejdú prechodovým auditom na verziu 2020, budú musieť podpísať novú povinnú zmluvu o používaní PEFC ochranných známok v súlade s PEFC ST 2001 o PEFC ochranných známkach.

 Po podpísaní zmluvy o používaní ochranných známok môžu spoločnosti požiadať o prístup ku generátoru značiek PEFC, aby mohli začať vytvárať PEFC ochranné známky v súlade so štandardom a zároveň požiadať o akékoľvek výnimočné použitie PEFC loga a značiek.

Spoločnosti s certifikátom spotrebiteľského reťazca

Ak ste spoločnosť, ktorá je stále certifikovaná podľa PEFC štandardu z roku 2013, urýchlene kontaktujte svoj certifikačný orgán, aby dokončil prechod na PEFC ST 2020. Do konca roka 2023 musíte získať nový certifikát a podpísať novú zmluvu o používaní ochranných známok. Ak ste v rámci auditu obdržali nezhody, tieto bude potrebné uzavrieť do 31. decembra 2023, inak bude platnosť certifikátu ukončená. 

Certifikačné orgány

Ak máte organizácie klientov stále certifikované podľa PEFC ST z roku 2013, musíte zabezpečiť, aby ste dokončili všetky audity a vydali nové certifikáty do 31. decembra 2023.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať info@pefc.sk 


Viac info na stránke PEFC International

Prihláste sa na

odber newsletteru