Pokračuje proces revízie Slovenského systému certifikácie lesov
21. apríla 2021

Pokračuje proces revízie Slovenského systému certifikácie lesov

21. apríla 2021 sa uskutočnilo v poradí druhé zasadnutie technickej komisie pre v poradí už tretiu revíziu dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS). Vzhľadom na platné protipandemické opatrenia sa rokovanie uskutočnilo prostredníctvom online platformy.

27 členná technická komisia, v ktorej sú zastúpené rôzne kategórie záujmových skupín od vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, cez spracovateľov dreva, záujmové združenia, certifikačné orgány a environmentálne mimovládne organizácie, už od decembra 2020 intenzívne pracuje na spoločnom návrhu znenia certifikačných kritérií pre udržateľné obhospodarovanie lesov na Slovensku. Doterajšia diskusia naznačuje, že výsledný konsenzus sa technickej komisii podarí dosiahnuť.

Návrh dokumentov schválený členmi technickej komisie bude následne predmetom 60 dňových verejných konzultácií, počas ktorých sa k nim môže vyjadriť široká verejnosť.

Prihláste sa na

odber newsletteru