Platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska v HALALI
12. marca 2020

Platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska v HALALI

V populárnej relácii Halali, ktorá má na Dvojke RTVS priemernú sledovanosť na úrovni 120 000 divákov, bude 21. marca v premiére a 22. marca v repríze odvysielaná reportáž o cieľoch a aktivitách odbornej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska, ktorú včera nahrali koordinátori platformy – predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. a predseda Slovenskej lesníckej komory Ing. Milan Dolňan s moderárom Halali Ľubom Kľúčikom.

Sme presvedčení o tom, že lesné bohatstvo je jedným z najcennejších, aké na Slovensku máme. Preto musíme k nemu pristupovať zodpovedne a zodpovedajúco jeho významu pre prírodu a spoločnosť. Nie stranícky, odvetvovo ani rezortne. Zdravý, zelený a odborne obhospodarovaný les je základom zdravého životného prostredia. Zároveň sme si istí tým, že na využívanie lesného bohatstva sa nemôžeme pozerať v časovom horizonte do najbližších volieb. Potrebujeme sa bezodkladne dohodnúť na tom, ako zabezpečíme dlhodobo priaznivý zdravotný stav lesov. Ako dosiahneme nepretržitú obnovu lesov a vyvážený rozvoj všetkých odvetví a ekosystémových služieb, založených na lese,“ povedal na kameru okrem iného M. Dolňan.

„Najväčší problém ochrany lesného bohatstva na Slovensku vidíme v tom, že strategické dokumenty, vychádzajúce z rezortov pôdohospodárstva a životného prostredia nie sú založené na jednotnom, ale rozdielom prístupe - k lesnému hospodárstvu, k ochrane prírody aj k využívaniu prírodných zdrojov. Účinnú ochranu lesného bohatstva na Slovensku takto nikdy nedosiahneme. Preto od vzniku platformy apelujeme na ústavných činiteľov, príslušné ministerstvá a zodpovedných politikov, aby bola vypracovaná Štátna politika pre ochranu lesného bohatstva Slovenska s platnosťou minimálne do roku 2050,“ vysvetlil F. Štulajter.

Text: Jozef Marko

                                                                                

                                                                                                                     

Prihláste sa na

odber newsletteru