PEFC vyhlasuje fotografickú súťaž
23. apríla 2017

PEFC vyhlasuje fotografickú súťaž

Združenie PEFC Slovensko vyhlasuje medzinárodnú fotografickú súťaž pod názvom „Objavuj les, objavuj PEFC.“ Súťaž prebieha v rámci členských krajín PEFC, v termíne od 22. apríla – Svetového dňa Zeme do 5. júna 2017, ktorý je Svetovým dňom životného prostredia. 

Jej cieľom je zvýšiť povedomie o význame a dôležitosti lesov a vyzdvihnúť potrebu obhospodarovať lesy trvalo udržateľným spôsobom prostredníctvom fotografií lesov a ľudí, ktorí v lesoch žijú, pracujú alebo relaxujú. Zvolená forma má atraktívnym spôsobom rozšíriť záber záujemcov o trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov vo svete a taktiež primäť laickú aj odbornú verejnosť k vyššej aktivite pri napĺňaní spoločných cieľov. Databáza fotografií zároveň poslúži ako cenný zdroj informácií a aktuálnej fotodokumentácie. Fotografie umožnia globálnej aliancii PEFC, ktorá je v súčasnosti aktívna vo viac ako 40 krajinách sveta, vizuálne komunikovať pútavejším spôsobom a napomôcť tak všetkým naďalej sa usilovať o svet, v ktorom sa ľudia starajú o lesy trvalo udržateľným spôsobom. Tematika fotografií je široká, zahŕňa zábery krajiny, krásou stromov či biodiverzity počnúc, cez fotografie športových výkonov bicyklistov, turistov, až po dokumentačné zábery zachytávajúce prácu lesníkov a lesných robotníkov či život pôvodných obyvateľov. 

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto má rád les a fotografovanie. Môže ňou byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov žijúca na území Slovenskej republiky. Stačí, ak zašle svoje fotografie cez Facebook alebo webovú stránku súťaže „Objavuj les, objavuj PEFC“. Víťazi slovenského kola súťaže budú vyhlásení do 16. júna 2017. Rozhodne o nich komisia zložená z 3 členov, ktorí sa venujú práci s verejnosťou a mediálnej podpore v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a využívania lesných produktov. 

Päť najlepších fotografií postupuje do medzinárodného kola do Ženevy, v ktorej sa súťaži o „Cenu PEFC fotograf roka 2017“. Absolútny víťaz medzinárodného kola získava účasť na PEFC týždni certifikácie lesov 2017 v Helsinkách vo Fínsku alebo finančnú hotovosť 3000,- CHF. Najlepších 12 fotografií z celého sveta bude vystavených počas PEFC týždňa certifikácie lesov v hoteli Scandic Park vo fínskych Helsinkách v novembri 2017 a zverejnených v kalendári PEFC ‘Experience Forests, Experience PEFC’ na rok 2018. 

Podrobné informácie o pravidlách súťaže nájdete na web stránke súťaže „Objavuj les, objavuj PEFC

Prihláste sa na

odber newsletteru