PEFC týždeň certifikácie lesov 2020
16. novembra 2020

PEFC týždeň certifikácie lesov 2020

Rok 2020 bol pre alianciu PEFC špeciálnym rokom. Rok, v ktorom sme sa museli prispôsobiť a nachádzať nové spôsoby ako vykonávať našu každodennú prácu na udržanie svojho vplyvu. Napriek týmto výzvam sa PEFC naďalej zaväzuje odomknúť a stavať na plnom prínose lesov pre trvalo udržateľný svet. Rast aliancie PEFC pokračuje spoločne ako globálny tím, ktorí spolupracuje a podporuje sa.

PEFC neustále podporuje inovácie pomocou nových technologických prístupov, ako je napríklad diaľkový audit, implementácia revidovaných štandardov v roku 2020, vývoj nového on-line generátora značiek a tvorba nových pracovných skupín.

Svoju angažovanosť stále cielene zameriava na odvetvia ako stavebníctvo, výroba obalov, móda a gumárensky priemysel a snaží sa ďalej zvyšovať svoju efektivitu komunikácie, zlepšovať povedomie o dôležitosti lesov a certifikácii prostredníctvom online kampaní, publikácií a videí.

25. valné zhromaždenie PEFC, vôbec prvé, ktoré sa konalo virtuálne, hlasovalo o prijatí troch nových členov. Rada PEFC sa tento rok rozrástla o členské štáty Turecko a Bosna a Hercegovina a spoločnosť UPM Kymmene Corporation sa stala členom medzinárodného fóra záujmových skupín.

Všetky dôležité udalosti a momenty PEFC týždňa certifikácie lesov 2020 sú zachytené v tematickom Newsletteri, ktorý poskytne prehľad o niektorých kľúčových projektoch a úspechoch aliancie PEFC.

Prihláste sa na

odber newsletteru