PEFC Slovensko víta nových členov
18. decembra 2019

PEFC Slovensko víta nových členov

Združenie PEFC Slovensko je profesijným, dobrovoľným a nezávislým združením právnických osôb, ktorého cieľom je podpora trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti prostredníctvom certifikačného programu PEFC.

Riadnymi členmi združenia sa môžu stať právnické osoby, ktoré lesné pozemky vlastnia, využívajú alebo využívajú produkty z lesných pozemkov. Každý riadny člen PEFC Slovensko je zaradený do jednej z týchto členských komôr: 

  • členská komora vlastníkov/užívateľov lesov
  • členská komora spracovateľov dreva
  • členská komora ostatných záujmových skupín

V decembri 2019 valné zhromaždenie PEFC Slovensko schválilo prijatie dvoch nových členov, čím sa členská základňa rozrástla na 22 členov. Obe spoločnosti sú dlhoročnými podporovateľmi systému PEFC na Slovensku: 

  1. Prvá agrárna majiteľov, spol. s r.o., Veľké Rovné (komora vlastníkov/užívateľov lesov)
  2. Rettenmeier Tatra Timber, s. r. o., Liptovský Hrádok (komora spracovateľov dreva)

Spoločnosť Prvá agrárna majiteľov, spol. s r.o. je obchodná spoločnosť založená drobnými spoluvlastníkmi pôdy zabezpečujúca starostlivosť o 510 hektárov lesov, 120 hektárov trvalých trávnych porastov a 6 kilometrov drobných vodných tokov na území Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a Chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd Beskydy Javorníky. Je držiteľom osvedčenia o účasti na regionálnej certifikácii PEFC a členom Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.

Spoločnosť Rettenmeier Tatra Timber, s. r. o. je jedným z najväčších spracovateľov drevnej suroviny na Slovensku a špecializuje sa na porez prevažne smrekovej guľatiny. Vyrába sušené smrekové rezivo, morené rezivo, hobľovaný program – interiérové, exteriérové obklady, terasovky, jednovrstvový lepený program, škárovku, brikety. Súčasťou areálu je aj moderná bioelektráreň, ktorá výraba teplo a elektrickú energiu z kôry, odrezkov a lesnej štiepky. V súčasnosti zamestnáva vyše 250 zamestnancov a aktívne spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami. Spoločnosť je od roku 2012 držiteľom PEFC certifikátu spotrebiteľského reťazca s dobre s vybudovanou štruktúrou PEFC certifikovaných dodávateľov. Predajom výrobkov s PEFC certifikátom sa firma etablovala aj na najnáročnejších trhoch Európy.

Noví členovia budú mať právo podieľať sa na činnosti PEFC Slovensko a vyjadrovať sa k nej, navrhovať v rámci členských komôr kandidátov do orgánov PEFC Slovensko, byť volený do orgánov PEFC Slovensko a žiadať o odbornú pomoc PEFC Slovensko v predmete jeho činnosti.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Prihláste sa na

odber newsletteru