PEFC Slovensko oslavuje 20. rokov
20. októbra 2022

PEFC Slovensko oslavuje 20. rokov

2. októbra 2002 bolo vo Zvolene založené Združenie certifikácie lesov Slovenska, neskôr premenované na PEFC Slovensko. Túto významnú udalosť si po 20. rokoch pripomenuli členovia združenia a takmer ďalších 80 zástupcov lesníckych subjektov, združení vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, reprezentantov štátnej správy lesného hospodárstva a ochrany prírody, zástupcov drevospracujúcich podnikov, vedecko-výskumných inštitúcii, akreditačných a certifikačných orgánov, partnerov PEFC Slovensko a držiteľov PEFC certifikátov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a spotrebiteľského reťazca lesných produktov. Podujatie svojou účasťou podporili aj kolegovia z partnerskej organizácie PEFC Česká republika.


V rámci odborného programu vystúpil predseda PEFC Slovensko Ing. František ŠTULAJTER, CSc. s úvodným príspevkom na tému 20 rokov PEFC v SR – pohľad späť, v ktorom zhodnotil doterajší vývoj a úspechy národného certifikačného systému a predstavil budúce výzvy. V ďalšej časti odzneli prezentácie pozvaných hostí:

Ing. Boris GREGUŠKA, PhD., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov v medzinárodnom kontexte

Ing. Andrea SKŘIVÁNKOVÁ, PEFC Česká republika
Nová stratégia EÚ pre lesy do roku 2030 a jej dopady

Ing. Milan OVSENÍK, Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
Motivácia súkromných vlastníkov lesov k trvalo udržateľnému rozvoju lesného bohatstva Slovenska – očakávania a realita

Ing. Vladimíra FABRICIUSOVÁ, PhD., Správa CHKO Poľana
TUOL – jeden z nástrojov pre udržanie a zlepšenie biodiverzity v krajine

PhDr. Peter ZEMANÍK, Zväz spracovateľov dreva SR
Využitie potenciálu drevoprodukčnej funkcie lesov pre hospodársky rast SR a pri rozvoji vidieka

Ing. Stanislav SLANINA, PhD., PEFC Česká republika
Skúsenosti s PEFC v ČR a perspektívy do budúcnosti

V závere stretnutia prijali účastníci spoločnú rezolúciu s návrhom reformných opatrení zameraných na podporu dlhodobého konsolidovaného využívania lesného bohatstva a funkcií lesa v krajine pre spoločnosť.


pefc_20_3web.jpg

 


Prihláste sa na

odber newsletteru