PEFC partnerom projektu Milión stromov pre Slovensko
26. apríla 2021

PEFC partnerom projektu Milión stromov pre Slovensko

V Bielych Karpatoch pri poľovníckom zámočku Antonstál odštartoval 24. apríla 2021 projekt výsadby drevín pre širokú verejnosť pod názvom Milión stromov pre Slovensko. Projekt sa organizuje pod záštitou občianskeho združenia Moje Slovensko v spolupráci partnerov – štátneho podniku Lesy SR a združenia PEFC Slovensko.

Hlavnou myšlienkou projektu je podpora biodiverzity, obnova lesov a zvyšovanie ich ekologickej stability v spolupráci s verejnosťou. Výsadby sú naplánované na jar a na jeseň, udržateľnosť projektu je minimálne do času, kým nebude vysadený miliónty strom. Myšlienka bude takto žiť kontinuálne niekoľko rokov.

Význam lesov v boji s klimatickou zmenou je nespochybniteľný. Lesy viažu oxid uhličitý, v dreve uskladňujú uhlík a drevná surovina nahrádza materiály vyrobené na báze fosílnych zdrojov. Ako zdôrazňuje predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc., „zelené lesy sú pre trvalo udržateľný svet dôležitý faktor pri riešení klimatických zmien. Budeme radi, keď aj pomocou tohto projektu presvedčíme verejnosť, že lesníctvo nie je len ‘priemysel‘ výroby dreva, ale predovšetkým ‘priemysel‘ udržania a zlepšovania stavu lesov poskytujúcich všetky človekom žiadané služby a produkty“.

Súčasťou zahájenia projektu bolo  podpísanie Memoranda o spolupráci medzi občianskym združením OZ Moje Slovensko, štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky a PEFC Slovensko pri realizácii aktivít procesu zlepšovania druhovej biodiverzity lesných porastov za aktívnej účasti verejnosti.Tlačová správa (zdroj: Lesy SR, š.p.)

Video z podujatia (zdroj: TARS)

 

mil_str_web%20(8).jpg

mil_str_web%20(7).jpg

mil_str_web%20(3).jpg

mil_str_web%20(6).jpg

mil_str_web%20(1).jpg

Prihláste sa na

odber newsletteru