Odborná exkurzia pre účastníkov FOREST EUROPE
27. januára 2017

Odborná exkurzia pre účastníkov FOREST EUROPE

V rámci prvého stretnutia expertných skupín FOREST EUROPE pre zelené pracovné miesta, vzdelávanie a systémy odbornej prípravy a pre kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov vo Zvolene sa 25. 1. 2017 uskutočnila exkurzia účastníkov stretnutia do lesných porastov Vysokoškolského lesníckeho podniku Technickej univerzity vo Zvolene. Malá skupinu účastníkov, ktorých neodradilo ani mrazivé počasie, mala možnosť dozvedieť sa o metódach a postupoch hospodársko-úpravníckeho plánovania a výskumných projektoch v oblasti pestovania lesov realizovaných na Technickej univerzite vo Zvolene. Samostatná časť exkurzie bola venovaná predstaveniu fungovania Slovenského systému certifikácie lesov a činnosti združenia PEFC Slovensko. Účastníci stretnutia sa intenzívne zaujímali o fungovanie regionálnej certifikácie lesov a zabezpečenia účasti záujmových skupín na procese tvorby a revízie požiadaviek na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov na Slovensku.

Prihláste sa na

odber newsletteru