Objavuj les,  objavuj PEFC 2023  - najlepšie z najlepších
27. marca 2023

Objavuj les, objavuj PEFC 2023 - najlepšie z najlepších

Fotosúťaž PEFC prebieha už šesť rokov, od roku 2017 do roku 2022. Tohtoročná súťaž „Objavuj les, objavuj PEFC 2023 - najlepšie z najlepších“ sa sústredí na výber 12 najlepších fotografií z predchádzajúcich ročníkov v národnom kole. V rámci súťaže pozývame verejnosť, aby hlasovala za svojho favorita. 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok je cieľom súťaže zvýšiť povedomie o PEFC, význame a dôležitosti lesov a zároveň vyzdvihnúť potrebu obhospodarovať lesy trvalo udržateľným spôsobom.

Hlasuj za svojho favorita z fotografii na web stránke https://pollunit.com/polls/objavujpefc  a pomôž vybrať víťaza z doterajšej histórie súťaže. Hlas sa zasiela kliknutím na ikonu “Palec hore” pri preferovanej fotografii.

Hlasovanie je verejné, začína 27. marca 2023 a končí 22. apríla 2023.


Hlavnú cenu do súťaže - poukážku na voľný nákup tovaru v predajni GRUBE v Kováčovej v hodnote 150,- EUR podľa vlastného výberu získa autor fotografie, ktorá bude mať najviac hlasov.


Hlasovať za fotografie v medzinárodnom kole môžeš na PEFC best of the best photo contest.

Link na podmienky súťaže


Prihláste sa na

odber newsletteru