Nový ročník medzinárodnej fotografickej súťaže „Objavuj les, objavuj PEFC 2020“
21. apríla 2020

Nový ročník medzinárodnej fotografickej súťaže „Objavuj les, objavuj PEFC 2020“

Medzinárodná organizácia PEFC so sídlom v Ženeve vyhlasuje ďalší ročník fotografickej súťaže „Experience forest, experience PEFC.“ Fotografie do národného kola súťaže, ktorého témou je les – zelené bohatstvo krajiny, môžu autori zasielať od 22. apríla 2020. 

Lesy sú nevyhnutnou súčasťou života na zemi. V neľahkom čase krízy ich význam pre každého z nás ešte narastá. Paradoxne práve pandémia nastavila ľudstvu zrkadlo a v ňom ukázala obraz prírody v stave, v akom sa nachádza a zároveň obraz toho, čo môže človek urobiť pre jej záchranu. 

Prioritou medzinárodnej organizácie PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je ochrana lesného bohatstva planéty. Jednou z jej aktivít zameraných na zvýšenie povedomia verejnosti o potrebe ochrany svetových lesov je fotografická súťaž „Experience forest, experience PEFC,“ ktorú každoročnej vyhlasuje v apríli. Súťaž je určená pre amatérskych fotografov a prebieha formou národných kôl. Víťazné snímky postupujú do medzinárodného finále. V minulom roku sa finále zúčastnilo 13 krajín. Medzinárodné porota vybrala 12 najlepších záberov, z nich až 4 fotografie boli zo Slovenska.    

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto rád objavuje slovenské lesy v ich rozmanitosti a kráse a pre koho je fotografovanie koníčkom. V termíne od 22. apríla do 5. júna stačí zaslať fotografie prostredníctvom stránky https://pefc.photo/sk-sk. Najlepšie snímky postupujú do medzinárodného kola a ich autori budú mať šancu zabojovať o prestížny titul PEFC Photographer of the Year 2020 (fotograf roka 2020) a získať zaujímavé ceny. 

Les – zelené bohatstvo krajiny je témou aktuálneho 4. ročníka národného kola súťaže, ktorú organizuje PEFC Slovensko pod názvom „Objavuj les, objavuj PEFC 2020“. Hlavnou ambíciou súťaže je zdôrazniť význam lesov a upozorniť na potrebu ochrany lesného bohatstva planéty. Jednou z ciest ako zachovať lesy pre nás, aj pre budúce generácie je ich trvalo udržateľné obhospodarovanie, čo sa PEFC usiluje presadzovať prostredníctvom certifikácie vo všetkých členských krajinách, vrátane Slovenska,“ povedal Hubert Paluš, národný sekretár PEFC Slovensko. 


Web stránka súťaže „Objavuj les, objavuj PEFC 2020“

Prihláste sa na

odber newsletteru