Móda sa mení, lesy zostávajú
27. októbra 2020

Móda sa mení, lesy zostávajú

Móda vždy sledovala sezónne cykly prírody, avšak súčasne je dobre známy aj jej vplyv na životné prostredie. Z dôvodu klimatických zmien, ako aj ďalších problémov v oblasti životného prostredia, sa textilný priemysel snaží nahradiť svoje konvenčné zdroje trvalo udržateľnými alternatívami, pričom práve lesy sú  úzkou súčasťou takéhoto riešenia.

PEFC štartuje  novú kampaň s názvom "Móda sa mení, lesy zostávajú". Jej cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti získavania zdrojov z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov s PEFC certifikátom.

K dispozícii je sada nástrojov pre sociálne médiá,  prostredníctvom ktorých môžete o kampani komunikovať na svojich kanáloch sociálnych médií. PEFC vytvoril sériu pútavých príspevkov a nástrojov na sociálnych sieťach, aby zdôraznil prepojenie medzi lesmi a módou a zároveň umožnil módnym značkám a maloobchodným reťazcom podieľať sa na  podpore trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. 

Prírodné obnoviteľné vlákna na báze dreva majú obrovský potenciál na zvýšenie podielu využívania trvalo udržateľných zdrojov v textilnom priemysle. Pôvod týchto vlákien je však rozhodujúci a je potrebné ho preukázať. To je priestor,   kedy prichádza na rad PEFC a udržateľné obhospodarovanie lesov, ktoré ochraňujú  lesy a ľudí od nich závislých.
Prístup certifikačnej schémy  PEFC

PEFC certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov  poskytuje záruky, že lesy sú obhospodarované v súlade s náročnými medzinárodnými požiadavkami, pričom sa chránia a rozvíjajú  ich rozmanité funkcie. Od certifikovaných vlastníkov a obhospodarovateľov lesov sa vyžaduje, aby obhospodarovali svoje lesy spôsobom, ktorý zachováva alebo zvyšuje ekologické, sociálne, kultúrne a ekonomické hodnoty lesa.

Certifikácia spotrebiteľského reťazca PEFC sleduje produkty z lesov až po finálny produkt prostredníctvom sledovania každého kroku v dodávateľskom reťazci  prostredníctvom nezávislého auditu tretích strán. Zároveň zahŕňa aj minimálne požiadavky na zdravie a bezpečnosť pri práci.

Získavaním materiálov s PEFC certifikátom  získate nielen záruku o pôvode materiálov z trvalo udržateľných zdrojov, ale prispievate aj k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu svetových lesov. Budovanie dôvery v používanie výrobkov na báze dreva podporuje trvalo udržateľné živobytie, pomáha budovať zodpovedné hodnotové reťazce a zvyšuje hodnotu lesov.

Prihláste sa na

odber newsletteru