Medzinárodná spolupráca pri podpore národnej certifikačnej schémy
1. februára 2020

Medzinárodná spolupráca pri podpore národnej certifikačnej schémy

V bulharskej Sofii sa 30. januára 2020 konal odborný seminár zameraný na podporu implementácie bulharskej národnej certifikačnej schémy do praxe. PEFC Bulharsko spolu s Bulharskou akreditačnou službou zorganizovali seminár pre vlastníkov a užívateľov lesov, drevospracujúci priemysel certifikačné orgány a zástupcov štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva. Okrem informácií o súčasnom stave pri príprave akreditačnej dokumentácie predstavil Antony Stefanov, predseda PEFC Bulharsko, bulharský systém certifikácie lesov, ktorý bol uznaný medzinárodnou radou PEFC za súčasť globálneho systému v októbri 2019.

Podujatie prostredníctvom odborných prednášok podporila aj medzinárodná Rada PEFC v Ženeve a jej členovia. Remi Suornia, vedúci projektového oddelenia, predstavil hlavné princípy a výhody tvorby národných certifikačných systémov. Proces tvorby národnej schémy Slovinska, ako prvej certifikačnej schémy na Balkáne a doterajšie skúsenosti s PEFC certifikáciou, prezentoval zástupca PEFC Slovinsko Miha Koprivnikar. Zástupca PEFC Slovensko na podujatí vysvetlil proces fungovania regionálnej certifikácie na Slovenku a vzťahy medzi jednotlivými účastníkmi certifikačného procesu. V odbornej diskusii sa účastníci semináru zhodli, že vzhľadom na podobnú štruktúru vlastníctva lesov a spôsobov hospodárenia, môže byť model fungujúci na Slovensku vhodným príkladom na usporiadanie vzťahov a organizovanie regionálnej certifikácie v Bulharsku. Seminár ukončil vystúpením zástupca rakúskej spoločnosti HS Timber Group, ktorá je významným importérom PEFC certifikovaného dreva.

Prihláste sa na

odber newsletteru