Lesnícke dni vyzdvihli význam biodiverzity
6. septembra 2020

Lesnícke dni vyzdvihli význam biodiverzity

V poradí 14. ročník Lesníckych dní dostal tento rok inú podobu, iný termín aj iné miesto realizácie. Približuje tému lesov a ich biodiverzity.

Už tradičné podujatie Lesnícke dni sa kvôli aktuálnej mimoriadnej situácii tento rok konalo namiesto aprílového termínu v septembri. Napriek tomu, alebo ešte lepšie povedané o to viac, je myšlienka šíriť odkaz a posolstvo lesníkov stále dôležitá. „Preto sme dnes tu a slávnostne uvádzame do života výstavu „Lesy a biodiverzita“ s podtitulom Príliš vzácne, aby sme ich stratili ... “, uviedol vo svojom uvítacom príhovore Ján Lichý, hovorca Národného lesníckeho centra.

Samotnú výstavu slávnostne otvoril minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, pod záštitou ktorého sa výstava koná. V otváracom prejave zdôraznil význam lesníctva a lesníkov a pripomenul aktuálne výzvy v oblasti obhospodarovania lesov a otázke ich spravovania lesov prostredníctvom uplatňovania prírode blízke hospodárenia.

Výstava Lesy a biodiverzita, ako súčasť tohtoročných Lesníckych dní, reaguje na aktuálne otázky lesníctva a predstavuje les ako ekosystém s vysokou mierou rozmanitosti a pestrosti života, ktorého zánik by pre ľudskú spoločnosť znamenal nenahraditeľnú stratu. Sprístupnená bude verejnosti do 18. októbra 2020 v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.

Hlavným organizátorom 14. ročník Lesníckych dní je Národné lesnícke centrum. PEFC Slovensko sa spolu s ostatnými lesníckymi organizáciami podieľa na organizácii podujatia ako partner.

Prihláste sa na

odber newsletteru