Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene prezentuje certifikáciu lesov
17. decembra 2019

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene prezentuje certifikáciu lesov

Od 17.12.2019 sa môžu návštevníci Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene dozvedieť viac o úlohe a význame certifikácie lesov. Sada propagačných panelov umiestnených pri vchode múzea ponúka základné informácie o význame certifikácie lesov pre podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Slovenský systém certifikácie lesov, ktorý je súčasťou globálnej schémy PEFC, dnes využívajú obhospodarovatelia lesov hospodáriaci na viac ako 60 % výmery lesov v SR a takmer 130 obchodných a spracovateľských spoločností. Logo PEFC je garanciou, že výrobky z dreva a papiera pochádzajú z udržateľných zdrojov, pri obhospodarovaní ktorých sa dbá na vyvážené plnenie ekologických, ekonomických a sociálnych požiadaviek spoločnosti.

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne. Poslaním múzea je zhromažďovať, vedecky spracovávať zbierkové predmety a ako súčasti kultúrneho dedičstva ich uchovávať a prezentovať, aby prispeli k poznaniu vývoja prírody a spoločnosti. Vo svojich fondoch z lesníctva, drevárstva, mykológie, histórie, archeológie, numizmatiky a národopisu má vyše 51 000 predmetov. Múzeum ponúka kvalitnú prezentáciu a pozitívnu propagáciu slovenského lesníctva s osobitným dôrazom na svoj materský podnik, založenú na historickom poznaní a doloženú historickými artefaktami.

Prihláste sa na

odber newsletteru