25. apríla 2017

Halali - televízna relácia o prírode predstavila PEFC

Jednou s najsledovanejších televíznych relácií o lesníctve a poľovníctve je populárno-náučná relácia HALALI – LESU ZDAR. Pravidelný dvojtýždenník vysielaný v Slovenskej televízií so zameraním na problematiku lesníctva, poľovníctva, ochrany prírody a životného prostredia v jednej zo svojich častí predstavuje certifikačnú schému PEFC na Slovensku. PEFC prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Vďaka svojej ekoznačke dokážu zákazníci a spotrebitelia identifikovať výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.


Prihláste sa na

odber newsletteru