Globálne konzultácie k Slovenskému systému certifikácie lesov
1. decembra 2021

Globálne konzultácie k Slovenskému systému certifikácie lesov

V poradí tretia revízia Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS), ktorá prebiehala od decembra 2019, bola na národnej úrovni úspešne zavŕšená formálnym schválením technických dokumentov. Tie definujú požiadavky na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, organizáciu skupinovej certifikácie a nezávislé certifikačné orgány, ktoré posudzujú zhodu kvality hospodárenia v lesoch s požiadavkami certifikačného systému PEFC.

Aktualizované dokumenty národného certifikačného systému boli zaslané na medzinárodné posudzovanie súladu s globálnymi kritériami medzinárodnej Rady PEFC v Ženeve. Dôležitou súčasťou medzinárodného posudzovania sú globálne verejné konzultácie, v rámci ktorých sa prijímajú pripomienky k revidovaným dokumentom Slovenského systému certifikácie lesov a procesu ich najnovšej revízie.

Verejné oznámenie o konaní globálnych konzultácií k Slovenskému systému certifikácie lesov

Sledujte záznam z online webináru (29.11.2021) 

Prihláste sa na

odber newsletteru