Drevo z Ruska a Bieloruska sa považuje za „konfliktné drevo“
5. marca 2022

Drevo z Ruska a Bieloruska sa považuje za „konfliktné drevo“

Rada PEFC oznamuje, že celá komunita PEFC je hlboko znepokojená vypuknutím vojny a inváziou na Ukrajinu vedenou ruskou vládou s podporou bieloruskej vlády, pretože je to v rozpore so základnými hodnotami, ktoré inšpirujú PEFC a spôsobujú nevýslovnú a neprijateľnú bolesť a smrť nevinným ľuďom, vrátane žien a detí.

Po zvážení svojich štandardných postupov a pravidiel, spolupráce so záujmovými skupinami PEFC a po nedávnej rezolúcii OSN, Rada riaditeľov PEFC vydala vyhlásenie, v ktorom objasňuje, že všetko drevo pochádzajúce z Ruska a Bieloruska je „konfliktné drevo“, a preto nemôže byť používané v produktoch s certifikátom PEFC

Vysvetlenie, že drevo z Ruska a Bieloruska sa má kategorizovať ako konfliktné drevo, vychádza z rezolúcie Valného zhromaždenia OSN A/ES-11/L.1 „Agresia proti Ukrajine“ prijatej počas 11. mimoriadneho zasadnutia, ktorá „najdôraznejšie odsudzuje agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine […] [a] zapojenie Bieloruska “ (2. marca 2022). Toto vyhlásenie vstupuje do platnosti od prijatia citovanej rezolúcie Valným zhromaždením OSN.

Takého vyhlásenie nasleduje po žiadostiach členov, záujmových skupín a trhových partnerov adresovaných Rade riaditeľov o poskytnutie takéhoto vysvetlenia. PEFC poskytne konzistentné vyhlásenia v prípade budúcich rezolúcií OSN v porovnateľných situáciách.

Toto vyhlásenie je nateraz platné na šesť mesiacov. Pevne dúfame, že sa situácia čo najskôr vyrieši a v takom prípade Rada riaditeľov toto rozhodnutie preskúma.

Toto vyhlásenie neovplyvňuje členstvo PEFC Rusko a PEFC Bielorusko v Rade PEFC, ani nemá vplyv na schválenie ich príslušných národných systémov.

Rada riaditeľov zároveň zdôrazňuje, že toto rozhodnutie je prísne ohraničené rozhodnutím prezidenta Putina napadnúť suverénnu krajinu s podporou bieloruskej vlády. Komunita PEFC si váži úsilie svojich členov v Rusku a Bielorusku, najmä jej zamestnancov, počas posledných rokov a je si plne vedomá problémov, ktoré im toto rozhodnutie môže spôsobiť.

Prihláste sa na

odber newsletteru