Dopady vojenského konfliktu na Ukrajine na PEFC certifikáciu v Rusku a Bielorusku
7. septembra 2022

Dopady vojenského konfliktu na Ukrajine na PEFC certifikáciu v Rusku a Bielorusku

Rada riaditeľov PEFC po dohode s PEFC Rusko rozhodla s platnosťou od 11.8.2022 o pozastavení medzinárodného uznania Národnej certifikačnej schémy lesov Ruskej federácie (The Russian National Voluntary Forest Certification System (FCR). Pozastavenie je predbežne platné do 31. 12. 2022. Všetky certifikáty, ktoré boli vydané podľa ruského národného systému nie sú od 11.8.2022 uznané schémou PEFC. Toto sa vzťahuje tak na certifikáty trvalo udržateľného obhospodarovania lesov ako i certifikáty spotrebiteľského reťazca. PEFC certifikované spoločnosti v Rusku nesmú používať PEFC vyhlásenia, PEFC značky a nesmú predávať surovinu a produkty ako PEFC certifikované. Pre úplnosť je potrebné dodať, že od 18.4.2022 nie sú Radou PEFC uznané ani certifikáty vydané podľa Národnej certifikačnej schémy Bieloruska. 

V dôsledku prebiehajúcej vojenskej invázie a humanitárnej krízy na Ukrajine Rada riaditeľov PEFC zároveň jednomyseľne súhlasila s predĺžením platnosti vyhlásenia zo 4. marca 2022 do konca roka 2022. To sa týka klasifikácie dreva pochádzajúceho z Ruska a Bieloruska ako „konfliktného dreva“, ktoré sa nemôže používať vo PEFC certifikovaných výrobkoch. Viac informácii k vysvetleniu konfliktného dreva.

Prihláste sa na

odber newsletteru