Ďakovný list za spoluprácu
14. marca 2022

Ďakovný list za spoluprácu

V rámci konania 56. ročníka Venerovského memoriálu - Majstrovstiev  lesníkov  SR  v lyžovaní s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal v nádhernom prostredí Monkovej doliny v Belianskych Tatrách, a ktorý začal svoju históriu písať už v roku 1949, odovzdalo vedenie Štátnych lesov TANAP-u združeniu PEFC Slovensko ďakovný dekrét za dlhoročnú spoluprácu.

Spolupráca medzi oboma organizáciami začala už pri vzniku PEFC Slovensko dňa 2.10.2002, kedy bola vo Zvolene podpísaná Zakladateľská zmluva záujmového združenia právnických osôb - Združenia certifikácie lesov Slovenska, kde Štátne lesy TANAP-u vystupovali ako jeden zo zakladajúcich členov združenia.  Z dôvodu oficiálneho ukončenia existencie ŠL TANAP k 31.3.2022 sa končí aj členstvo v PEFC Slovensko.

Počas predchádzajúcich 20 rokov sa ŠL TANAP-u aktívne podieľali nie len na propagácií Slovenského systému certifikácie lesov, globálne uznaného systémom PEFC, ale i prakticky zapájali do regionálnej certifikácie.   V systéme PEFC bolo prostredníctvom 8 ochranných obvodov (Tatranské Matliare, Podbanské, Smokovce, Tatranská Javorina, Vyšné Hágy, Červený Kláštor, Zverovka a Habovka) certifikovaných v ŠL TANAP-u viac ako 43300 ha lesov. 

PEFC Slovensko rovnako vyslovuje poďakovanie ŠL TANAP-u za dlhoročnú spoluprácu a aktívne presadzovanie myšlienok trvalo udržateľného obhospodarovania lesov vychádzajúcich z princípov PEFC certifikácie. 


Prihláste sa na

odber newsletteru