Certifikácia lesov PEFC podľa aktualizovaných pravidiel
1. novembra 2022

Certifikácia lesov PEFC podľa aktualizovaných pravidiel

Koncom augusta 2022 rozhodla Rada PEFC o predĺžení medzinárodného uznania Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS) za súčasť globálneho systému PEFC. Rozhodnutie bolo urobené na základe pozitívneho odporúčania medzinárodného posudzovateľa o súlade revidovaného SFCS systému s globálnymi PEFC štandardmi a po zapracovaní niekoľkých menej závažných pripomienok k novému štandardu TD SFCS 1003 Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov - požiadavky. Všetky revidované technické dokumenty nadobúdajú účinnosť 1.11.2022 a prechodné obdobie na ich zavedenie je 1 rok. Počas prechodného obdobia budú prebiehať školenia certifikovaných obhospodarovateľov a odborná príprava a akreditácia certifikačných orgánov. 

Konečné verzie revidovaných technických dokumentov:

TD SFCS 1001:2021 Slovenský systém certifikácie lesov – popis a súvislosti 

TD SFCS 1002:2021 Skupinová certifikácia obhospodarovania lesov - požiadavky

TD SFCS 1003:2021, Vydanie 1 Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov - požiadavky, Príloha 1

TD SFCS 1005:2021 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesochPrihláste sa na

odber newsletteru