14. augusta 2017

Bulharsko členom PEFC aliancie

Bulharsko sa stalo ďalším členom medzinárodnej Rady PEFC. Ako uvádza Antony Stefanov z Rady pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a certifikácie v Bulharsku, „výhody PEFC certifikácie sú pre nich spojené predovšetkým s vlastnou zodpovednosťou za tvorbu národného systému certifikácie lesov v krajine. To znamená, že si môžeme byť istí, že naše špecifické potreby budú zohľadnené pri tvorbe certifikačných kritérií, čo je dôležité predovšetkým pre drobných vlastníkov lesa.“ Prijatie Bulharska za člena Rady PEFC je prvým krokom k príprave národné systému certifikácie lesov a jeho následné posúdenie a uznanie ostatnými členmi PEFC. Predpokladá sa, že proces prípravy národnej schémy bude ukončený ešte v roku 2017 po verejných konzultáciách a jeho pilotnom testovaní. Prostredníctvom Fondu na podporu spolupráce Rada PEFC dlhodobo podporuje rozvoj certifikácie lesov v krajinách južnej Európy. Súčasnosti má Rada PEFC 49 členov.

Viac informácií ...

Prihláste sa na

odber newsletteru