Slovenská verzia PEFC produktovových kategorií
27. mája 2022

Slovenská verzia PEFC produktovových kategorií

Kategórie produktov PEFC sú kľúčovým prvkom pri implementácii spotrebiteľského reťazca PEFC. Definujú skupiny produktov PEFC, na ktoré sa spotrebiteľský reťazec vzťahuje, a rozsah certifikátu spotrebiteľského reťazca. Pri kontrole platnosti podniky využívajú databázu PEFC, aby sa uistili, že produkt patrí do pôsobnosti ich certifikovaného dodávateľa.

Okrem toho kategórie slúžia ako nástroj na propagáciu certifikovaných produktov, pričom zoznam kategórií produktov pokrytých certifikovanou organizáciou je dostupný vo vyhľadávači webovej stránky PEFC International.

V minulosti sa kategórie produktov PEFC používali len na informatívnej báze na sledovanie certifikovaných produktov vyrobených certifikovanou spoločnosťou. Po poslednej revízii noriem spotrebiteľského reťazca PEFC boli harmonizované požiadavky na rozsah certifikátov spotrebiteľského reťazca, ktoré vyžadujú, aby certifikačné orgány zahrnuli do rozsahu certifikátu produkty, na ktoré sa vzťahuje spotrebiteľský reťazec podľa kategórií produktov PEFC (pozri PEFC ST 2003:2020, požiadavka 7.7.2.d).

S cieľom aktualizovať zoznam kategórií produktov a poskytnúť presný obraz o širokej škále certifikovaných produktov vyrobených z materiálov na báze lesa a drevín, PEFC zrevidoval doteraz používané kategórie produktov. Nový produktový zoznam, platný o 1.1.2022 je k dispozícií priamo v PDF formáte.

Prihláste sa na

odber newsletteru