Mondi SCP – Deň rodiny
21. júla 2023

Mondi SCP – Deň rodiny

Mondi SCP predstavuje najväčšieho spracovateľa dreva a najväčší integrovaný závod na výrobu buničiny a papiera na Slovensku. Už niekoľko storočí je výroba papiera neoddeliteľnou súčasťou regiónu dolného Liptova, pričom dostupnosť surovín v blízkom okolí ako drevo, voda či energie mali pozitívny vplyv na rozvoj podniku. 

Dňa 1. Júla 2023 Mondi SCP usporiadal Deň rodiny. V rámci podujatia okrem mnohých aktivít pre deti prezentoval svoj záujem o využívanie dreva, ktoré pochádza z trvalo udržateľných lesov s certifikátmi  PEFC. Aj z uvedeného dôvodu boli na jednotlivých stanovištiach voľne dostupné propagačné materiály PEFC pre širokú  verejnosť. Prihláste sa na

odber newsletteru